KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

24    Park w granicach ogrodzenia, w miejscowości Zagaje

Obecna funkcja:

park

Materiał:

zieleń

Datowanie:

XVIII/XIX w.

Miejscowość:

Zagaje

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Zagaje

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

111/3,111/4,111/5,111/6 obręb 3

Własność:

Gmina Jędrzejów

Wpis do rejestru:

A.109 z dnia 25.06.2008

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

18.02.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Powstanie parku datowane jest na XVIII w., przekomponowany i przekształcony w XIX wieku. Wokół parku pozostałości muru okalające park z XIX w.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów