KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

29    Cmentarz przykościelny (Parafia Św. Trójcy)

Obecna funkcja:

plac przykościelny

Materiał:

 

Datowanie:

 

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Jana Pawła II 2

Lokalizacja archeologiczna:

stanowisko nr 3/90-60 cmentarz, późne średniowiecze-czasy nowożytne

Numer ewidencyjny działki:

29 obręb 5

Własność:

Parafia Św. Trójcy

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

04.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Teren w granicach ogrodzenia Kościoła Św. Trójcy..

Ewidencja Zabytków Jedrzejów