KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

30    Pozostałości zespołu folwarcznego Cystersów

Obecna funkcja:

relikty archeologiczne

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVII-XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna 20

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

10 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

relikt archeologiczny

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Pozostałości cysterskiej zabudowy folwarcznej (na terenie klasztoru) zachowały się jedynie w formie reliktów archeologicznych - wymagają dalszych badań. Zlokalizowane są na terenie ogrodów cysterskich, w północno-zachodniej części zespołu, w obrębie głównej alei.