KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

31    Kapliczka, ul. 11 Listopada

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Jana Pawła II 2

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

268/4 obręb 5

Własność:

Skarb Państwa
trwały zarząd GDDKiA

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Uchwała nr XXIX/216/08 Rady Miejskiej z dnia 11.09.2008r., w sprawie terenu położonego w Jędrzejowie, ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, 3 Maja, dr. Kwarty i Kacpra Niermirskiego, §7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 238, poz. 3142 z 19.11.2008r.)

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

02.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Obiekt murowany z końca XIX w.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów