KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

32    Cmentarz (Parafia Św. Trójcy)

Obecna funkcja:

cmentarz grzebalny

Materiał:

 

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Cmentarna

Lokalizacja archeologiczna:

stanowisko nr 6/90-60 skarb monet, epoka żelaza

Numer ewidencyjny działki:

155 obręb 2

Własność:

Parafia Św. Trójcy

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

04.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Teren cmentarza w granicach ogrodzenia z pocz. XIX w.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów