KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

35    Cmentarz parafialny (ul. Konarskiego)

Obecna funkcja:

cmentarz

Materiał:

 

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Konarskiego

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

192 obręb 3

Własność:

Parafia Bł. W. Kadłubka

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

04.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Część cmentarza objęta terenem w granicach z roku 1913 (tzw. Cmentarz Wojenny „Podklasztorze”)

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów