KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

36    Cmentarz żydowski

Obecna funkcja:

teren wydzielony

Materiał:

 

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

 

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

53 obręb 8

Własność:

Skarb Państwa

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo zły

Data wykonania ewidencji:

04.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Cmentarz powstał po roku 1880, nie ogrodzony, zdewastowany, brak widocznych nagrobków (macew).

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów