KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

38     Budynek mieszkalny, pl. T. Kościuszki 2

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

pl. T. Kościuszki 2

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

161 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

21.02.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek powstał po roku 1905 jako uzupełnienie ściany wschodniej pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2. Budynek piętrowy, dach dwuspadowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów