KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

43    Dom, pl. T. Kościuszki 23

Obecna funkcja:

mieszkalna i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XVIII w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

pl. T. Kościuszki 23

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

266 obręb 5

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

21.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek z XVIII w. (ok. 1750r.), modernizowany XIX i XX w., piętrowy, dach dwuspadowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów