KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

44    Dom, ul. Głowackiego 2

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Głowackiego 2

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

245 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

odnowiony

Data wykonania ewidencji:

24.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek wybudowany ok. 1860r., przebudowywany w 1910r. i 1960r., parterowy, dach dwuspadowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów