KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

47    Dróżniczówka, ul. Kielecka

Obecna funkcja:

dróżniczówka

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kielecka 55, Podchojny

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

832 obręb 23

Własność:

Skarb Państwa
trwały zarząd GDDKiA

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek z XIX w., remontowany

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów