KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

48    Dom, ul. Kielecka 12

Obecna funkcja:

usługowa i handlowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kielecka 12

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

42 obręb 6

Własność:

prywatna

Rodzaj użytkowania:

usługi, handel

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z 1910r., parterowy, dach dwuspadowy kryty papą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów