KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

50    Dom, ul. Kielecka 25

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kielecka 25

Lokalizacja archeologiczna:

stanowisko nr 3/90-60 osada wczesne średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

36 obręb 5

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek wybudowany w 1920r. piętrowy, dach dwuspadowy.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów