KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

51    Willa, ul. Kielecka 31

Obecna funkcja:

mieszkalna i usługowa

Materiał:

murowany

Datowanie:

XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kielecka 31

Lokalizacja archeologiczna:

stanowisko nr 3/90-60 osada, wczesne średniowiecze

Numer ewidencyjny działki:

31 obręb 5

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z 1925r. wymaga gruntownej odnowy, dach czterospadowy (kopertowy) kryty dachówką.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów