KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

53    Dom, ul. Kilińskiego 12

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kilińskiego 12

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

32 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek wybudowany w 1925r., piętrowy, dach dwuspadowy kryty papą, elewacja do odnowienia.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów