KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

54    Dom, ul. Kilińskiego 14

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kilińskiego 14

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

33 obręb 6

Własność:

Gmina Jędrzejów

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek wybudowany w 1925r. modernizowany w 1972r., parterowy, dach dwuspadowy kryty papą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów