KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

56    Dom, ul. Kilińskiego 20

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kilińskiego 20

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

36 obręb 6

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z roku 1905, piętrowy w kształcie podkowy u zbiegu ulic Kilińskiego i Krzywej, murowany z kamienia, dach dwuspadowy kryty eternitem

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów