KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

58    Dom, ul. Kościelna 12

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

koniec XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kościelna 12

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

166/2 obręb 5

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z końca XIX w., parterowy, dach dwuspadowy kryty papą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów