KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

59    Hotel (obecnie dom mieszkalny), ul. Krótka 1

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Krótka 1

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

29 obręb 5

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek wybudowany ok. 1920r., przez wiele lat pełnił rolę hotelu, obecnie pełni funkcję mieszkaniową.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów