Stanisław Stępniewski

ZAStanisław Stępniewski, lekarz pediatra, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie