Władysław Gumułka

ZAWładysław Gumułka, Prezes Zarządu P. W. ALPOL Sp. z o. o.