Włodzimierz Makieła

ZA Wlodzimierz Makiela

Dr hab. inż. Włodzimierz Makieła.
Urodziłem się 19 lipca 1954 r. w Jędrzejowie. Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Z okresu szkolnego najmilej wspominał rozwój swoich zamiłowań sportowych. Uprawiałem głównie piłkę ręczną, w obu szkołach byłem kapitanem reprezentacji, a w jędrzejowskim „Naprzodzie" grałem w pierwszej drużynie na środku rozegrania. Miałem też krótki epizod z grą w tym klubie w piłkę nożną. Drużyna juniorów, w której grałem zajęła chyba najlepsze w historii klubu, bo drugie miejsce w rozgrywkach województwa kieleckiego, kroniki klubu takich zestawień nie podają. Zagrałem też w kilku meczach pierwszej drużyny, ale dalsze uprawianie sportu wyczynowego zakończyłem w związku z rozpoczęciem studiów.

 

ZA Wlodzimierz MakielaStudiowałem dość absorbujący kierunek, a mianowicie techniczną fizykę jądrową na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Armatury Przemysłowej w Kielcach, który zajmował się głównie przygotowaniem produkcji armatury dla energetyki jądrowej. Pracowałem na różnych stanowiskach dochodząc do funkcji Z-cy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych. W trakcie pracy w OBR AP ukończyłem drugi fakultet i obroniłem w 1991 roku pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych.

Po likwidacji Ośrodka przez Ministra Przemysłu w 1999 roku rozpocząłem pracę w Politechnice Świętokrzyskiej, z którą współpracowałem już od 1990 roku. W 2012 roku, po wcześniejszym uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych zostałem mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, oraz wybrany na funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

ZA Wlodzimierz Makiela

Aktualnie pracuję w Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii i zajmuję się głównie metrologią wielkości geometrycznych. Posiadamy nowoczesne laboratorium wyposażone w sprzęt przodujących firm światowych, które stanowi w tej dziedzinie ścisłą czołówkę laboratoriów uczelnianych nie tylko kraju, ale i Europy (zdjęcia wybranych maszyn pomiarowych poniżej).

Jestem bardzo silnie związany z Jędrzejowem, zarówno poprzez swoje więzy rodzinne jak i mojej żony Ewy, która też jest z urodzenia jędrzejowianką. Moja żona jest doktorem nauk o zdrowiu i pracuje jako wykładowca na kieleckim Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego, kształcąc przyszłe pielęgniarki, położne i ratowników medycznych. Mamy dwoje dzieci; córkę Magdalenę, która obecnie, po 6 latach pracy w strukturach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, mieszka i pracuje w Szwajcarii oraz syna Kamila, który jest doktorem nauk ekonomicznych i pracuje na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.