Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i publikacji fragmentów lub całości bez zgody autorów

Ofiary  zbrodni  niemieckich  w  powiecie  jędrzejowskim,  w  latach  1939 - 1945

b-3a

Gmina Małogoszcz

W okresie okupacji represji zbiorowych nie było. Lista ofiar tej ubogiej, lesistej, mało ruchliwej i zdała od Jędrzejowa leżącej gminy, przedstawia się następująco:

Rok 1943:
BĘBENEK Helena, lat 19, gospodyni z Kozłowa, zastrzelona przez policję niem, w Kozłowie.
MAGDZIARZ Jan, lat 45, rolnik z Kozłowa, zastrzelony przez policję niemiecką w lesie za Kozłowem.

Rok 1944:
STRYCHALSKI Euzebiusz, lat 28, robotnik, zastrzelony przez policję niem. w Małogoszczy.
PILARSKI Jan, lat 32, robotnik z Kozłowa, zastrzelony przez policję niemiecką w miejscu zamieszkania.
SZYMKIEWICZ Jan, lat 32, rolnik z Kopaniny, zastrzelony przez policję niem. w Leśnicy.
JAMORSKI Stanisław, lat 60, rolnik z Leśnicy, zastrzelony przez policję niem., podczas ucieczki w Leśnicy.
KOWALCZYK Paweł, lat 60, rolnik z Leśnicy, zastrzelony przez pol. niem. w Leśnicy.
NOWACZEK Adolf, lat 21, szewc, zastrzelony przez żołnierzy niemieckich.
Aresztowani, wywiezieni do obozów koncentracyjnych i tam zamordowani:
DĄBEK Klemens, lat 55, rolnik z Małogoszczy, zamordowany w roku 1944 w obozie (miejsca nie podano).
DĄBEK Edmund, lat 18, uczeń z Małogoszczy, zamordowany w roku 1944 w obozie (miejsce nieznane).
DĄBEK Władysław, lat 38, rolnik z Małogoszczy, zamordowany w roku 1944 w obozie oświęcimskim.
SKÓRA Józef, lat 45, szewc z Małogoszczy, zamordowany w roku 1944 w obozie (m. nieznane).
TYLKO Józef, lat 52, rolnik z Kozłowa, zamordowany w roku 1944.
MRÓZ Józef, lat 49, nauczyciel szk. pows2. z Kozłowa, zam. w r. 1944.
RYBKOWSKI Józef, lat 48, młynarz, zam. w r. 1944.
SZYMKIEWICZ Wincenty, lat 60, rolnik, zam. w r. 1944
SZPACZYŃSKI Stefan, lat 33, rolnik, zam. w r. 1944.
ŻAK Jan, lat 60, rolnik, zamordowany w r. 1944., miejsce nieznane, przypuszczalnie w Oświęcimiu.
DUDEK Adolf, lat 50, rolnik z Leśnicy, zam. w r. 1944 w Oświęcimiu.

Aresztowania były następstwem donosów konfidentów, służących gestapo. Śledzili oni przejawy ruchu konspiracyjnego, jak i fakty udzielania pomocy partyzantom, oporu w oddawaniu kontyngentów itp. Im gorliwszy konfident tym więcej aresztowań. Terror, stasowany przez aresztowania, miał rzucać postrach na całą okolicę. W roku 1944 zastrzeliła policja niem. pod Małogoszczą dwóch robotników z Kielc: WALASZCZYKA Jana, lat 38 i CHECHELSKIEGO Wacława, lat 31, za odmowę kopania okopów (był to okres zmuszania ludności do prac około budowy linii obronnych na całym obszarze Polski).

W latach 1943-44 zastrzelili granatowi policjanci w różnych miejscach gminy Małogoszcz 15 nieznanych Żydów.