Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i publikacji fragmentów lub całości bez zgody autorów

Ofiary  zbrodni  niemieckich  w  powiecie  jędrzejowskim,  w  latach  1939 - 1945

b-3a

Gmina Nagłowice

Gmina poniosła następujące ofiary, aresztowane z powodów politycznych:
ANKOWSKI Stanisław, ur. 18.11.1897, kierownik szkoły powszechnej w Trzcińcu, zamordowany 17.05.1940 w Kielcach.
MIETEŁKA Stanisław, ur. w r. 1897, sekretarz gminy Nagłowice, aresztowany w czerwcu 1940r. Wywieziony do obozu w Dachau, tam zamordowany.
SUCHECKI Ignacy, ur. w r. 1892, właściciel majątku, aresztowany w czerwcu 1940r. Wywieziony do obozu w Dachau, tam zamordowany.
KNAP Maria, ur. w r. 1900, robotnica. Data aresztowania nie ustalona. Wywieziona do obozu w Oświęcimiu, tam stracona
ŁYSEK Józef, ur. 2.02.1907, rolnik, zamieszkały w Rejowcu, gm. Nagłowice. Zabrany do robót w Niemczech, stamtąd wywieziony do Oświęcimia i tam stracony (daty nie ustalono).
ZYMON Wincenty, ur. w r. 1898, rolnik, sołtys gromady Brynica Mokra, gm. Nagłowice. Dnia 20.01.1943 aresztowany przez gestapo, wywieziony do Oświęcimia i tam stracony.
RÓWNICKI Julian, ur. w r. 1904, rolnik, zam. w Brynicy Mokrej. 2.12.1942r. aresztowany, wywieziony do Oświęcimia i tam stracony.
MARCINKOWSKI Piotr, ur. 10.02.1917, robotnik, zam. w Brynicy Mokrej. 15.04.1943 aresztowany, wywieziony do Oświęcimia i tam stracony.
MULARCZYK Witold, lat 18, rolnik, zam. w Trzcińcu. Aresztowany 15.07.1943, wywieziony do Oświęcimia, stąd do fabryki w Częstochowie i tam po dwu miesiącach zamordowany. Z nim aresztowano i wywieziono do Oświęcimia: MULARCZYKA Jana, lat 50, rolnika i TRELĘ Jana lat 40 robotnika rolnego, obu z Trzcińca. Nie ma o nich dotychczas żadnej wiadomości.
JĄDERKO Jan, lat 49, rolnik, zam. w Sieńsku w r. 1943 zabrany z domu przez gestapo, wywieziony do Oświęcimia i tam zamordowany.
DRZAZGA Paweł, lat 51, rolnik, zamieszk. w Sieńsku. w r. 1943 aresztowany przez gestapo, wywieziony do Oświęcimia i tam zamordowany.
PIOTROWSKI Józef, ur. w r. 1911, rolnik, zamieszkały w Sieńsku. w r. 1940 aresztowany przez gestapo. Wywieziony do Oświęcimia, tam zamordowany.

Gestapo wykonało wyroki na nieznanych mężczyznach Polakach, przywiezionych jesienią 1943r. od strony Jędrzejowa i Włoszczowy, rozstrzelanych na szosie z Nagłowic do Oksy. Jedna z następnych ofiar, przywieziona przez gestapo w listopadzie 1943 roku, Polak, w wieku 40-45 lat, miał rozbitą głowę i połamane ręce. Pogrzebany został w lesie, przy szosie wiodącej ze Zdanowic do Nagłowic.
MARCISZ Wojciech, lat 45, rolnik, zamieszkały w Sieńsku, w r. 1940 aresztowany przez gestapo. Wywieziony do więzienia w Kielcach i tam stracony.

Nie ma wiadomości o losie wywiezionych w r. 1944 do Oświęcimia: MITERSKIM Janie, lat 21, szewcu i TAMBORZE Antonim, lat 21, rolniku, obu z gromady Trzciniec, dalej LATKO Władysławie, ur. 1917 roku, rolniku wywiezionym z Sieńska w r. 1943 do Dachau, GLIWIŃSKIM Julianie, ur. w r. 1917, rolniku z Sieńska, wywiezionym do Dachau w r. 1943, MOSIE Bolesławie, ur. w roku 1911, rolniku z Sieńska, aresztowanym w roku 1942 również przez gestapo, wywiezionym do Oświęcimia i BANIAKU Mieczysławie, ur. w r. 1920, rolniku z Sieńska, aresztowanym w r. 1942 i wywiezionym do Oświęcimia.

W wyniku akcji eksterminacyjnej zamordowała policja granat, na terenie tut. gminy następujących Żydów:
BIAŁKOWSKĄ Brandlę ur. w r. 1913, krawcową z Nagłowic i REMBIECHOWSKĄ Fajglę, ur. w r. 1913, rolniczkę z Rakoszyna, we wrześniu 1943r. Pochowano je w lesie Nagłowickim przy szosie, oraz cztery osoby z rodziny SZYDŁOWSKICH, w wieku 13, 24, 27 i 35 lat, jesienią 1943 roku, zwłoki pochowano w jednej mogile w lesie Łowinia tejże gminy.

Prócz tego w sierpniu 1943r. dwóch Żydów w wieku 28 i 32 lat, schwytanych we wsi Zdanowice (nazw. nieznane). Jesienią 1943r. sześciu Żydów (rodzina) przywiezionych od strony Jędrzejowa (nazwiska nieznane) i dwóch Żydów z włoszczowskiego: IDES Jankiel, lat 23 i IDEA Ryfka, lat 18, handlarze z Chlewic, gm. Moskorzew, zastrzelonych przez granatową policje w lipcu roku 1943 w lesie przy majątku Jaronowice. Tegoż roku jesienią SS. zastrzeliło 12 Cyganów, przywiezionych od Jędrzejowa, pogrzebanych lesie nagłowickim.