Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i publikacji fragmentów lub całości bez zgody autorów

Ofiary  zbrodni  niemieckich  w  powiecie  jędrzejowskim,  w  latach  1939 - 1945

b-3a

Gmina Nawarzyce

Poniosła stosunkowo niewiele ofiar.

W dniach 18 i 27 listopada zostało rozstrzelanych 10 osób ze wsi Wrocieryża i Przezwody przez policję niemiecką. Zostali oni zadenuncjowani przez konfidentów za działalność polityczną:
KONOFAŁ Jan, lat 42, rolnik z Wrocieryża
KONOFAŁ Michał, lat 45, rolnik z Wrocieryża
STASZOWSKI Kazimierz, lat 36, rolnik z Wrocieryża
BARAN Stefan, lat 23, rolnik z Wrocieryża
BŁAJSZCZAK Feliks, lat 32, rolnik z Wrocieryża
MITRĘGA Piotr, lat 50, rolnik z Wrocieryża
MITRĘGA     Tomasz, lat 58, rolnik z Wrocieryża
WALIGÓRA Władysław, lat 27, rolnik z Przezwód
KALETA Stanisław, lat --, rolnik z Przezwód

Wszystkie ofiary z Wrocieryża pochowane zostały na cmentarzu paraf, w miejscu, z Przezwód w lesie państw. Gaik.

Nie są znane tło i okoliczności aresztowania i stracenia następujących osób: JANUS Józefy z Lubczy, STAWIARZA Wincentego z Woli Lubeckiej, REMBIELAKA Eugeniusza, IMBORA Władysława, obu z Brzezinki i PIECHOWSKIEGO Stanisława z Krakowa, czasowo zamieszk. w Brzezinkach.