Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i publikacji fragmentów lub całości bez zgody autorów

Ofiary  zbrodni  niemieckich  w  powiecie  jędrzejowskim,  w  latach  1939 - 1945

b-3a

Gmina Raków

Gmina ta poniosła w okresie okupacji stosunkowo małe straty osobowe:

W r. 1940 aresztowany NAWROT Franciszek, ur. w r. 1885, kierownik szkoły pow. w Łysakowie, prezes Ogniska Z.N.P. zamordowany w Oświęcimiu, (data nieznana).

W lipcu 1943 roku, we wsi Węgleniec zostali rozstrzelani przez Niemców członkowie organizacji zbrojnej Bat. Chłopskich TERCZYŃSKI Edward i TERCZYŃSKI Stanisław.

W r. 1943 w lesie Łysaków, koło wsi Łączyn, rozstrzelany został przez gestapowców nieznany student, pochodzący z Krakowa, Pochowany przez Zarząd Gminny na cmentarzu w Jędrzejowie.

27.07.1944 roku żołnierze Wehrmachtu postrzelili bez powodu w kręgosłup rolnika KRÓLA Pawła ze wsi Ignacówka. Ranny, po kilku dniach męczarni, zmarł w Szpitalu Powiatowym w Jędrzejowie.