Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i publikacji fragmentów lub całości bez zgody autorów

Ofiary  zbrodni  niemieckich  w  powiecie  jędrzejowskim,  w  latach  1939 - 1945

b-3a

Gmina Sędziszów

Poniosła wiele ofiar szczególnie w latach 1943-44:
BORYNIÓWNA Genowefa, szwaczka, we wrześniu 1939 zastrzelona przypadkowo.
KĘCKI Antoni, lat 22, pracownik, 1943r. zabity na kolei.
JĘDRUSIAK Jan, lat 19, pracownik państw. zabity na stacji kolejowej Sędziszów.
IŻYNIEC Henryk, lat 34, lekarz, wysiedlony z Poznania, aresztowany 11.11.1943, zamordowany w Oświęcimiu.
BAŃSKI Wincenty, lat 29, zamordowany w obozie w 1943r.
PAWŁOWSKI Józef, lat 50, piekarz, dn. 23.03.1943 rozstrzelany pod Chmielnikiem, z nim:    PAWŁOWSKI Jerzy, syn, lat 22, ślusarz i Wiesław, syn, lat 20, oraz
BORYŃ Zygmunt, lat 21, ślusarz,
ZIĘTARSKI Wiesław, lat 17, uczeń, wszyscy za działalność polityczną.
KRAWIEC Stanisław, lat 25, absolwent Szkoły Rzemieślniczej w Olkuszu, w czerwcu 1943r. zastrzelony w Kielcach,
MOOS Jan, lat 34, tokarz, w r. 1943 wywieziony do obozu.
PRUSEK Stanisław, lat 17, uczeń, w roku 1943 wywieziony do obozu.
ZBROŃSKI Stanisław, lat 40, w 1943 roku zabity na kolei.
KOPER Stanisław, lat 36, pracownik, w roku 1943 zabity na torze.
SOKÓŁ Stefan, lat 42, kolejarz, w czerwcu 1943 roku zamordowany w Oświęcimiu.
SOKÓŁ Jan, syn Stefana, lat 18, w czerwcu 1943 roku zamordowany w Oświęcimiu.
TOMASIK Stefan, pracownik, w r. 1944 zamordowany w obozie.
WIĘCEK Stanisław, lat 25, rolnik, w roku 1944 zamordowany w obozie.
KĘCKI Adam, lat 26, pracownik w r. 1944 zamordowany w obozie.
TOMASIK Stanisław, lat 26, prac. aresztowany 28.04.1944, zamordowany w obozie.
TOMASIK Mieczysław, lat 23, aresztowany 28.04.1944, zamordowany w obozie,
SŁOKA Józef, lat 30, kupiec, aresztowany 28.04.1944, zamordowany w obozie.
JASKÓLSKI Aleksy, lat 50, maszynista kol., aresztowany 28.04.1944, zamordowany w obozie.
JASKÓLSKI Antoni, lat 52, rymarz, aresztowany 28.04.1944, zamordowany w obozie.
KRZAK Piotr, lat 48, oglądacz mięsa, areszt. 28.04.1944, zamordowany w obozie.
LIPIEC Józef, lat 50, piekarz, w listopadzie 1944r. zamordowany w obozie.
LIPIEC Józef, syn Jana, lat 20, pracownik, w listopadzie 1944r. zamordowany w obozie.
GAJEWSKI Władysław, lat 46, fryzjer, wysiedlony z Aleksandrowa, w kwietniu 1944 roku zabity w Sędziszowie.

MASZCZYŃSKI Ireneusz, ur. 31.10.1914 w Sędziszowie, nauczyciel, syn Stanisława i Zofii z Dankiewiczów. Pseudonim „Blondyn”. Był dowódcą plutonu dywersyjnego. Miał opinię dzielnego żołnierza, brał udział w kilku potyczkach z Niemcami w rejonie Sędziszowa, (w sierpniu 1944 roku w czwartej komp. partyz. por. Nałęcza,) W pobliżu Piołunki, nocą, w pierwszych dniach września 1944 roku, w czasie snu, napadnięty przez Niemców, dostał się w ręce gestapo. Zmasakrowany, został rozstrzelany 6.09.1944 koło Mnichowa, pochowany później w Mnichowie. Z nim uwięziony partyzant PIÓRECKI Zenon, ur. 22.11.1904 w Dąbrowie Górniczej, syn Jana i Anieli, inżynier górniczy, zam. w Sędziszowie, pseudonim „Bończa”, podzielił los swego kolegi. Nie wydali oni nikogo, zginęli śmiercią żołnierską.

W marcu 1944r. rozstrzelani pod Chmielnikiem: URBAŃSKI Edward, lat 37, kupiec SZYMAŃSKI Tadeusz, lat 32, student PAJĄCZEK Władysław, lat 42, zawiadowca drogowy (ze Wschodu), KORBAN Józef, lat 45, kolejarz z Sędziszowa MYSIARA Adam, lat 55, emeryt kolejowy BORYŃ Edward, lat 25, technik LIS Aleksander, lat 38, kolejarz KULAWIK Jan, lat 26, kolejarz.
Wszyscy aresztowani za działalność konspiracyjną.

ZIĘTARSKI Henryk, lat 21, handlarz, w roku 1944, wywieziony do obozu i tam zamordowany.
WĄSOWICZ Edward, lat 26, pracownik(?) w r. 1944 aresztowany i rozstrzelany w Kielcach).

Z terenu gm. Sędziszów szczególnie trudno by}o uzyskać dokładne dane. Większość ofiar nie była należycie rejestrowana. Z dawniejszych ofiar: 27.07.1941 CHOCHOREK Czesław, lat 26, rzemieślnik, zamordowany w Oświęcimiu, w tymże miesiącu zginął w obozie OKOCIMSKI Henryk, lat 27, pracownik umysłowy, również w obozie zamordowany w r. 1940, KURKOWSKI Józef, lat 46, rolnik i wójt. Brak bliższych danych o wymienionych w wykazie Sądu Grodzkiego w Jędrzejowie: WYRĄBKIEWICZU (?), lat 22, robotniku i KAPUŚCIE Józefie. Brak wiadomości o losie KRZYSZTOFIKA Edwarda, lat 23 z Pawłowic, robot. w młynie w Sędziszowie, aresztowanym w r. 1944 za działalność polit. Podobno zmarł w obozie koncentracyjnym Gross Rosen w 1945.

Brak wiadomości o SZWACZCE Janie, kierowniku szkoły powszechnej w Sędziszowie. Zabrany wraz z innymi w czerwcu 1940r. w czasie masowego aresztowania inteligencji z terenu powiatu, został wywieziony do Kielc, skąd później do Oranienburga. Prawdopodobnie zmarł z wycieńczenia, lub został zamordowany.

Wieś Sosnowiec
GOLA Jan, lat 53, kolejarz, zamordowany w lipcu 1944 w Sędziszowie.
FOŁTYN Kazimierz, lat 20, gospodarz, zamordowany w r. 1944 pod Chmielnikiem.
ZBROŃSKI Kazimierz, pracow. umysłowy, zamordowany w Oświęcimiu.
ZBROŃSKI Stanisław, gospodarz, zamordowany w Oświęcimiu (1940?)
RYBKOWSKI Czesław, lat 25, młynarz, zamordowany w roku 1943 w Sosnowcu.

Wieś Borszowice
BONARSKI Jan, zamordowany w obozie (?)
WYDRZYŃSKI Stefan, zamordowany w obozie (?)
SOBOTA Stanisław, zamordowany w obozie (?)
RAJEWSKI Stanisław, zamordowany w obozie (?)

Wieś Piła
JASTRZĘBSKI Józef, zabity na miejscu w roku 1943.
JASTRZĘBSKA Władysława, zabita na miejscu w roku 1943.
CIOS Helena, w grudniu 1943r. zamordowana w Jędrzejowie.
Wieś Gniewięcin
ROKICKI Bolesław i WALENZIK Władysława zamordowani w obozie.
Wieś Grązów
KRÓL Balbina, wdowa, w r. 1939 zabita na miejscu.
OPAŁKA Władysław, rolnik, w roku 1942 zamordowany w obozie.
ZARZYCKI Bolesław, lat 28, rolnik, w roku 1941 zamordowany w obozie w Oświęcimiu.
ZEGADŁO Ryszard, lat 20, kolejarz, w roku 1943 zamordowany w Oświęcimiu.
WRZEŚNIEWSKI Jan, lat 25, kolejarz, w roku 1943 zamordowany w obozie.
BOGUSZ Jan, lat 20, kolejarz, w roku 1943 zamordowany w obozie w Oświęcimiu.
CEPEL Jan, lat 28, nauczyciel, w roku 1940 zamordowany w obozie, oraz dwaj bracia PORĘBSCY Władysław, lat 30, i Józef lat 23, rolnicy, w roku 1940 zamordowani w obozie w Oświęcimiu.