Książki i opracowania

Książki i opracowania (27)

Magia 'słowa drukowanego' - czy pamiętasz, jak pierwszy raz książka porwała cię do krainy wyobraźni i marzeń? Czasy się zmieniają, zamiast papieru możemy mieć pliki cyfrowe, ale siła oddziaływania wciąż ta sama.   Książki i opracowania udostępnione dzięki uprzejmości autorów - DZIĘKUJEMY!

 

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945 (org.)…

Upływ czasu bowiem to ma do siebie, że skraca perspektywę widzenia…

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

Mecenat artystyczny i działalność Ludwika Wiktora Kielbassa…

Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Jędrzejów…

3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii (album fotograficzny)…

Powstanie Listopadowe - o polskim szpitalu wojennym 1831r w budynkach cysterskich…

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

Ziemia Jędrzejowska - nazwa używana jako odpowiednik powiatu istniejącego od 1807r.…

1945 Biuletyn dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie…

Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej…

Książka ta zaczyna się słońcem, które rozzłociło tarcze wszystkich słonecznych zegarów…

Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

Imielno - Kronika Parafialna, Dziennik ks. Adama Włosińskiego…

Rok 1938: powodem nienormalnych cen jest szereg pośredników…

28 lipca, Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Rosja ogłasza mobilizację…

Ks. Stanisław Marchewka - opis najważniejszych wydarzeń w dziejach klasztoru i kościoła…

Urodziłem się 16 października 1882 roku w Sudole, gm. Prząsław, pow. Jędrzejowski…

Śladami żołnierzy Obwodu Jędrzejowskiego Armii Krajowej 1939-1956…

Szkolnictwo i oświata w powiecie jędrzejowskim - zarys dziejów do roku 1945…

Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego…

Społeczność żydowska w Jędrzejowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego…

1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945 (txt.)…

Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVII i XIX wieku…

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …