Żydzi z Jędrzejowa

Żydzi z Jędrzejowa (6)

W 1939 roku 30% ogółu ludności Jędrzejowa (4719 osób) stanowili Żydzi. Byli wśród nich lekarze, aplikanci sądowi, nauczyciele i przedsiębiorcy. W okresie międzywojennym Żydzi byli nierozerwalną częścią miasta, w wyniku ich działalności zawodowej Jędrzejów ożywia się gospodarczo. Wojnę przeżyło zaledwie 63 osoby z tej grupy…

Określenie Yad Vashem zaczerpnięte z księgi Izajasza oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię"…

W lutym 1943r. Niemcy ostatecznie wysiedlili Żydów a Jędrzejów ogłoszono jako „Judenrein”…

„Najpierw naziści przyszli po komunistów, ale się nie odezwałem, bo nie byłem komunistą”...

Listy jędrzejowskich Żydów do rodziny Przypkowskich (ze zbiorów Muzeum)…

Przez to, że wsadzili do niego „aron ha-kodesz” z dwoma zwojami Tory, nałożyli ładny „parochet”....

Jeśli po udanej ucieczce z transportów śmierci, mimo wszystko dobrowolnie wracali do getta, to znaczy, że…