Żydzi z Jędrzejowa

Żydzi z Jędrzejowa (9)

AndreoviaW 1939 roku 30% ogółu ludności Jędrzejowa (4.719 osób) stanowili Żydzi. Byli wśród nich lekarze, aplikanci sądowi, nauczyciele i przedsiębiorcy. W okresie międzywojennym Żydzi byli nierozerwalną częścią miasta, w wyniku ich działalności zawodowej Jędrzejów ożywia się gospodarczo. Wojnę przeżyło zaledwie 63 osoby z tej grupy…

zobacz także blog:  Żydowski Jędrzejów   יענדזשעוו

Historia społeczności żydowskiej w Jędrzejowie (wersja angielska)…

Księga Pamięci Jędrzejowskich Żydów (oryginał) ספר הזכרון ליהודי ינדז'יוב. יענדזשעווער יזכור-בוך…

Księga Pamięci Jędrzejowskich Żydów - przekład fragmentów Michał Maziarz.

Księga Pamięci Jędrzejowskich Żydów - przekład fragmentów Klaudia Kwiecińska.

Wojenne listy pisane przez jędrzejowskich Żydów do rodziny Przypkowskich (ze zbiorów Muzeum)…

Jeśli po udanej ucieczce z transportów śmierci, mimo wszystko dobrowolnie wracali do getta, to znaczy, że…

W lutym 1943r. Niemcy ostatecznie wysiedlili Żydów a Jędrzejów ogłoszono jako „Judenrein”…

„Potem przyszła kolej na Żydów, i znowu nie protestowałem, bo nie byłem Żydem”...

Yad Vashem zaczerpnięte z księgi Izajasza oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię"…