Wojenne opowieści

Wojenne opowieści (38)

Mogłoby się wydawać, że jeśli od zakończenia ostatniej wojny światowej minęło aż siedemdziesiąt lat, wiemy o dawnych czasach już wszystko i nie ma sensu powracać do tych tragicznych zdarzeń. Jednak wciąż odkrywane są nowe fakty, udostępniany (odtajniane) są nieznane wcześniej dokumenty, więc ta historia ciągle jeszcze „się pisze”. A co ważniejsze - każde kolejne pokolenie musi na nowo i po swojemu odkrywać bohaterów tamtych czasów…

Komendant Główny wydał rozkaz wzywający do „marszu wszystkimi posiadanymi siłami na pomoc Warszawie”…

Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców zbudził daleki huk…

Kacper Mir - Niemirski – Kom. Obwodu BCH i AK, dowódca Partyzanckiego Pułku Piechoty…

Powstanie Listopadowe - o polskim szpitalu wojennym 1831r w budynkach cysterskich…

W czasie II wojny, majątkami ziemskimi Powiatu Jędrzejowskiego zarządzali agronomowie niemieccy…

Na podstawie pracy operacyjnej ustalono rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich…

Zasłynął udziałem w śmiałej akcji zamachu na Helmuta Kappa, w dniu 31 maja 1943r...

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

Już w 1940r. cały obwód jędrzejowski okryła siatka najlepszych w Okręgu agentów…

3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii (album fotograficzny)…

1945 Biuletyn dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie…

Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

Oddział „Spaleni”, działający na terenie jędrzejowskiego obwodu AK, powstał po aresztowaniach 1944r…

Odbicie więźniów z gestapo - relacja Eugeniusza Adamczyka…

W Jędrzejowie zastałam nieocenioną Teklę Dulińską, która gospodarowała, jak mogła…

Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytety, licea i gimnazja, polska szkoła zeszła do podziemi…

Organizowanie zbrojnego podziemia doprowadziło do powstania Okręgu Kieleckiego AK i 12 obwodów…

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

Nie chodziło się daleko na wojnę, gdyż takowa działa się na naszem polu, w naszem mieszkaniu…

28 lipca, Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Rosja, protektorka Serbii, ogłasza mobilizację…

Najpoważniejszą z akcji odwetowych AK na terenie Jędrzejowa było zlikwidowanie Helmuta Kappa…

W godzinach południowych, w rejon Podklasztorza nadleciał mały niemiecki samolot zwiadowczy...

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

2 lutego 5-sobowy oddział „Balleta” wkroczył na teren gestapo - plan operacji opracował „Wiktor”…

Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…

Ta historia to niezwykły splot przeszłości i teraźniejszości, zaczyna się dziwnie i wcale się nie kończy...

13 stycznia zbudził nas wielki, nieustanny głos artylerii. Jędrzejów został raz i drugi ostrzelany...

Bolesław Gałczyński ps. Roch - jak „Ostróżka” wierny swemu miastu i Narodowi...…

Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

W kolejną rocznicę wyparcia Niemców z Jędrzejowa warto przypomnieć wydarzenia, które szerzej nie są znane...

W drugiej połowie maja 1945r. leśny oddział „Trupia czaszka” liczył około trzydziestu ludzi…

Do burzenia umocnień i zwalczania ciężkiej artylerii Austriacy ściągnęli ciężkie moździerze, zwane…

„Wiktor” okazał się człowiekiem o stalowych nerwach, jakby był specjalnie do tej pracy stworzony…

W nocy 24/25 stycznia 1942r., grupa dowodzona przez „Wisłoka” wykoleiła pociąg…

Konspiracyjna gazetka 'W marszu' wydawana przez Armię Krajową…

W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

…to jedyny znany przypadek, kiedy komendant MO zabiera swoich funkcjonariuszy i rozpoczyna działania partyzanckie…

Powstanie Styczniowe - fragmenty spisu z obozu pod Olkuszem…