Wojenne opowieści

Wojenne opowieści (41)

Mogłoby się wydawać, że jeśli od zakończenia ostatniej wojny światowej minęło prawie osiemdziesiąt lat, wiemy o dawnych czasach już wszystko i nie ma sensu powracać do tych tragicznych zdarzeń. Jednak wciąż odkrywane są nowe fakty, udostępniane lub odtajniane są nieznane wcześniej dokumenty, więc ta historia ciągle jeszcze „się pisze”. A co ważniejsze - każde kolejne pokolenie musi na nowo i po swojemu odkrywać bohaterów tamtych czasów…

Oddział „Spaleni”, działający na terenie jędrzejowskiego obwodu AK, powstał po aresztowaniach 1944r…

Na podstawie pracy operacyjnej ustalono rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich…

W kolejną rocznicę wyparcia Niemców z Jędrzejowa warto przypomnieć wydarzenia, które szerzej nie są znane...

W ramach reorganizacji Komendy Obwodu ZWZ powołano Referat VI Prasy i Propagandy…

Powstanie Styczniowe - fragmenty spisu z obozu pod Olkuszem…

Kacper Mir - Niemirski – Kom. Obwodu BCH i AK, dowódca Partyzanckiego Pułku Piechoty…

Relacje Danuty Kajderowicz-Jarosińskiej, W. Piaseckiego, Witolda Staszkiewicza, St. i T. Przypkowskiego…

13 stycznia zbudził nas wielki, nieustanny głos artylerii. Jędrzejów został raz i drugi ostrzelany...

Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców zbudził daleki huk…

Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…

W nocy 24/25 stycznia 1942r., grupa dowodzona przez „Wisłoka” wykoleiła pociąg…

…to jedyny znany przypadek, kiedy komendant MO zabiera swoich funkcjonariuszy i rozpoczyna działania partyzanckie…

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

Więzienie we Wronkach kojarzyły mu się przede wszystkim z przenikliwym zimnem…

Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytety, licea i gimnazja, polska szkoła zeszła do podziemi…

W drugiej połowie maja 1945r. leśny oddział „Trupia czaszka” liczył około trzydziestu ludzi…

Ta historia to niezwykły splot przeszłości i teraźniejszości, zaczyna się dziwnie i wcale się nie kończy...

Do burzenia umocnień i zwalczania ciężkiej artylerii Austriacy ściągnęli ciężkie moździerze, zwane…

W godzinach południowych, w rejon Podklasztorza nadleciał mały niemiecki samolot zwiadowczy...

W czasie II wojny, majątkami ziemskimi Powiatu Jędrzejowskiego zarządzali agronomowie niemieccy…

Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

„Wiktor” okazał się człowiekiem o stalowych nerwach, jakby był specjalnie do tej pracy stworzony…

Nie chodziło się daleko na wojnę, gdyż takowa działa się na naszem polu, w naszem mieszkaniu…

Konspiracyjna gazetka 'W marszu' wydawana przez Armię Krajową…

Wtedy po raz pierwszy usłyszałam tę historię, która zaczęła się od słów: To mógł być także mój grób

Zasłynął udziałem w śmiałej akcji zamachu na Helmuta Kappa, w dniu 31 maja 1943r...

Na terenie Jędrzejowa powstawały środowiskowe, lokalne grupy oporu…

W Jędrzejowie zastałam nieocenioną Teklę Dulińską, która gospodarowała, jak mogła…

Bolesław Gałczyński ps. Roch - jak „Ostróżka” wierny swemu miastu i Narodowi...…

♢  W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

Najpoważniejszą z akcji odwetowych AK na terenie Jędrzejowa było zlikwidowanie Helmuta Kappa…

Odbicie więźniów z gestapo - relacja Eugeniusza Adamczyka…

Gorliwy i okrutny stał się „filarem” jędrzejowskiego gestapo i prawdziwym postrachem…

17 marca 1993 roku pożegnaliśmy naszego Przyjaciela, Kolegę i Nauczyciela - doc. dra Hieronima Piaseckiego…

Już w 1940r. cały obwód jędrzejowski okryła siatka najlepszych w Okręgu agentów…

15 sierpnia 1944r. przeniesiony został do obozu KL Buchenwald, komando Dora

Organizowanie zbrojnego podziemia doprowadziło do powstania Okręgu Kieleckiego AK i 12 obwodów…

Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

Komendant Główny wydał rozkaz wzywający do „marszu wszystkimi posiadanymi siłami na pomoc Warszawie”…

Urodził się 24 lipca 1903 roku w Sudole koło Jędrzejowa, jako syn Łukasza i Zofii z domu Jagiełło…

2 lutego 5-sobowy oddział „Balleta” wkroczył na teren gestapo - plan operacji opracował „Wiktor”…