Wojenne opowieści

Wojenne opowieści (37)

Mogłoby się wydawać, że jeśli od zakończenia ostatniej wojny światowej minęło aż siedemdziesiąt lat, wiemy o dawnych czasach już wszystko i nie ma sensu powracać do tych tragicznych zdarzeń. Jednak wciąż odkrywane są nowe fakty, udostępniany (odtajniane) są nieznane wcześniej dokumenty, więc ta historia ciągle jeszcze „się pisze”. A co ważniejsze - każde kolejne pokolenie musi na nowo i po swojemu odkrywać bohaterów tamtych czasów…

W drugiej połowie maja 1945r. leśny oddział „Trupia czaszka” liczył około trzydziestu ludzi…

Kacper Mir - Niemirski – Kom. Obwodu BCH i AK, dowódca Partyzanckiego Pułku Piechoty…

1945 Biuletyn dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie…

W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

Konspiracyjna gazetka 'W marszu' wydawana przez Armię Krajową…

Oddział „Spaleni”, działający na terenie jędrzejowskiego obwodu AK, powstał po aresztowaniach 1944r…

Organizowanie zbrojnego podziemia doprowadziło do powstania Okręgu Kieleckiego AK i 12 obwodów…

Do burzenia umocnień i zwalczania ciężkiej artylerii Austriacy ściągnęli ciężkie moździerze, zwane…

Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

Ta historia to niezwykły splot przeszłości i teraźniejszości, zaczyna się dziwnie i wcale się nie kończy...

Najpoważniejszą z akcji odwetowych AK na terenie Jędrzejowa było zlikwidowanie Helmuta Kappa…

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

…to jedyny znany przypadek, kiedy komendant MO zabiera swoich funkcjonariuszy i rozpoczyna działania partyzanckie…

Odbicie więźniów z gestapo - relacja Eugeniusza Adamczyka…

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców zbudził daleki huk…

Powstanie Listopadowe - o polskim szpitalu wojennym 1831r w budynkach cysterskich…

2 lutego 5-sobowy oddział „Balleta” wkroczył na teren gestapo - plan operacji opracował „Wiktor”…

Powstanie Styczniowe - fragmenty spisu z obozu pod Olkuszem…

Nie chodziło się daleko na wojnę, gdyż takowa działa się na naszem polu, w naszem mieszkaniu…

13 stycznia zbudził nas wielki, nieustanny głos artylerii. Jędrzejów został raz i drugi ostrzelany...

Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytety, licea i gimnazja, polska szkoła zeszła do podziemi…

W nocy 24/25 stycznia 1942r., grupa dowodzona przez „Wisłoka” wykoleiła pociąg…

Już w 1940r. cały obwód jędrzejowski okryła siatka najlepszych w Okręgu agentów…

28 lipca, Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Rosja, protektorka Serbii, ogłasza mobilizację…

3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii (album fotograficzny)…

Bolesław Gałczyński ps. Roch - jak „Ostróżka” wierny swemu miastu i Narodowi...…

Zasłynął udziałem w śmiałej akcji zamachu na Helmuta Kappa, w dniu 31 maja 1943r...

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

W kolejną rocznicę wyparcia Niemców z Jędrzejowa warto przypomnieć wydarzenia, które szerzej nie są znane...

Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…

W godzinach południowych, w rejon Podklasztorza nadleciał mały niemiecki samolot zwiadowczy...

Komendant Główny wydał rozkaz wzywający do „marszu wszystkimi posiadanymi siłami na pomoc Warszawie”…

Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

W czasie II wojny, majątkami ziemskimi Powiatu Jędrzejowskiego zarządzali agronomowie niemieccy…

W Jędrzejowie zastałam nieocenioną Teklę Dulińską, która gospodarowała, jak mogła…

Na podstawie pracy operacyjnej ustalono rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich…