Miejsca pamięci

Miejsca pamięci (4)

„Ekstremizm w obronie wolności nie jest żadnym występkiem, a umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest żadną cnotą.” (Dawid King)

Pamięć następnych pokoleń wydaje się być najpewniejszą formą nieśmiertelności.

Miejsca spoczynku wielu znanych osób na Cmentarzu Parafialnym Bł. W.Kadłubka…

Cmentarz Podklasztorze założono w pierwszych w latach wojny a nad drzwiami kapliczki napisano…

Miejsca spoczynku wielu znanych osób na Cmentarzu Parafialnym Św. Trójcy…

Co może na wieki połączyć wybitnych i zwykłych ludzi, prześladowców i ich ofiary?