Genealogia

Genealogia (6)

Każdy z nas może stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, odnaleźć przodków - dowiedzieć się jaka była ich pozycja społeczna, czym się zajmowali, gdzie i jak często czy z jakich powodów się przeprowadzali oraz zaobserwować wiele ciekawych zachowań, które dziś mogą wydawać nam się dziwne. Wiele znalezionych informacji może nas zaskoczyć - pozytywnie lub negatywnie, bo jak się okazuje nasi przodkowie nie zawsze byli „grzeczni”…

Gdy zbierzemy już najważniejsze informacje o naszych krewnych możemy przystąpić do wyszukania metryk…

Najtrudniejszym etapem będzie odczytanie metryk sporządzonych w języku rosyjskim…

W życiu genealoga przychodzi taki moment, kiedy zebrane informacje okazują się niekompletnie…

Cierpliwość jest cnotą - nie dowiemy się wszystkiego od razu, nie rozwiążemy wszystkich zagadek...

Być może podczas poszukiwań znajdziemy dokumenty, które zostały spisane po łacinie…

Większość z nas rozpoczyna poszukiwania przodków wykorzystując narzędzia dostępne w sieci…