Ratujmy wspomnienia

Ratujmy wspomnienia (22)

Przyjdzie dzień, w którym twoje dzieci lub wnuki pozostaną same z przedmiotami czy garstką fotografii, jakie niegdyś były twoją własnością. Podobnie jak my w ich wieku, one też nie miały czasu zapytać kto jest na pożółkłych zdjęciach i dlaczego z takim pietyzmem to wszystko przechowujesz. Więc może już teraz zacznij ratować wspomnienia, które kiedyś na zawsze zabierzesz ze sobą...

Pierwsze drużyny skautowe w Jędrzejowie powstały w 1916 roku…

Pośród ogromnego parku, stoi sobie bielusieńki rozłożysty dwór z mansardowym dachem…

W październiku 1918 roku wstąpiłem do ZHP, w czasie rozbrajania okupantów brałem czynny udział.

W maju 1944r. niemieckie władze w Jędrzejowie nagle zezwoliły na odbycie Św. Komunii…

Szlakiem wspomnień żołnierzy-górników (Leszek Augustynik, fragmenty)…

Zaprzysięgła do tzw. trójki jej mamę, a moją babcię, Zosię i mojego ojca Michała…

1944  Kiedy profesor strajkuje (fragment wspomnień nauczycielki)…

Nasz dom stał przy ul. Klasztornej, prowadzącej od Rynku do słynnego, zabytkowego Klasztoru…

Od 1965 roku organizowane są Harcerskie Rajdy Ziemi Jędrzejowskiej…

Wielkanoc z czasów mojego dzieciństwa była czymś wyjątkowym i tajemniczym…

Pan żąda, aby sługa przysiągł, że nikomu nie powie o tym, co zakopali i że będzie chronił jego własności…

Mając 21 lat z oddziałem Mariana Langiewicza brał udział w bitwie pod Małogoszczem, 24.II.1863r…

w święto 9 maja odbywały się w szkołach uroczyste akademie z udziałem wojennych bohaterów…

Skoro świt na jarmark zjeżdżali się chłopi z okolicznych wsi i Żydzi na swoich lichych furkach…

Miałem wątpliwości, czy ten od dawna planowany wyjazd do Jędrzejowa dojdzie do skutku…

W pobliżu zlikwidowanego już „Piekła", stoją jeszcze rzędy ruderowatych domostw, staroświecka ulica…

Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że gdzieś w Polsce żyją potomkowie Zygmunta Tykwińskiego…

We wsi Cierno Zaszosie postawiono krzyż, jako wotum dziękczynne mieszkańców wsi za szczęśliwe przeżycie wojny…

Działalność Harcerskiego Klubu Sportowego 'START', Leszek Augustynik…

Każdy nosi w sobie wspomnienie cudownego święta i gdy się zbliża, przypomina sobie czas dzieciństwa…

10. grudnia 1939r., po trzydniowej podróży do Jędrzejowa dobił skład pociągu z Poznania…

W okresie wojny, pomimo ogromnego terroru okupantów, popularne były tajne komplety…