Ratujmy wspomnienia

Ratujmy wspomnienia (25)

Przyjdzie dzień, w którym twoje dzieci lub wnuki pozostaną same z przedmiotami czy garstką fotografii, jakie niegdyś były twoją własnością. Podobnie jak my w ich wieku, one też nie miały czasu zapytać kto jest na pożółkłych zdjęciach i dlaczego z takim pietyzmem to wszystko przechowujesz. Więc może już teraz zacznij ratować wspomnienia, które kiedyś na zawsze zabierzesz ze sobą...

Działalność Harcerskiego Klubu Sportowego 'START', Leszek Augustynik…

Pośród ogromnego parku, stoi sobie bielusieńki rozłożysty dwór z mansardowym dachem…

W październiku 1918 roku wstąpiłem do ZHP, w czasie rozbrajania okupantów brałem czynny udział.

Szlakiem wspomnień żołnierzy-górników (Leszek Augustynik, fragmenty)…

Był człowiekiem, którego szybko zauważono i doceniono jako aktywnego działacza społecznego…

Od 1965 roku organizowane są Harcerskie Rajdy Ziemi Jędrzejowskiej…

Pierwsze drużyny skautowe w Jędrzejowie powstały w 1916 roku…

W maju 1944r. niemieckie władze w Jędrzejowie nagle zezwoliły na odbycie Św. Komunii…

Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że gdzieś w Polsce żyją potomkowie Zygmunta Tykwińskiego…

We wsi Cierno Zaszosie postawiono krzyż, jako wotum dziękczynne mieszkańców wsi za szczęśliwe przeżycie wojny…

22 grudnia 1936r. rozpoczął działalność Oddział Chirurgiczny jędrzejowskiego szpitala…

Pan żąda, aby sługa przysiągł, że nikomu nie powie o tym, co zakopali i że będzie chronił jego własności…

Zaprzysięgła do tzw. trójki jej mamę, a moją babcię, Zosię i mojego ojca Michała…

W pobliżu zlikwidowanego już „Piekła", stoją jeszcze rzędy ruderowatych domostw, staroświecka ulica…

1944  Kiedy profesor strajkuje (fragment wspomnień nauczycielki)…

Nasz dom stał przy ul. Klasztornej, prowadzącej od Rynku do słynnego, zabytkowego Klasztoru…

Każdy nosi w sobie wspomnienie cudownego święta i gdy się zbliża, przypomina sobie czas dzieciństwa…

W okresie wojny, pomimo ogromnego terroru okupantów, popularne były tajne komplety…

Wielkanoc z czasów mojego dzieciństwa była czymś wyjątkowym i tajemniczym…

w święto 9 maja odbywały się w szkołach uroczyste akademie z udziałem wojennych bohaterów…

10. grudnia 1939r., po trzydniowej podróży do Jędrzejowa dobił skład pociągu z Poznania…

Zabudowania dworskie, przy pomocy dużego spychacza, zniszczył gorliwy pracownik UB z Jędrzejowa…

Miałem wątpliwości, czy ten od dawna planowany wyjazd do Jędrzejowa dojdzie do skutku…

Mając 21 lat z oddziałem Mariana Langiewicza brał udział w bitwie pod Małogoszczem, 24.II.1863r…

Skoro świt na jarmark zjeżdżali się chłopi z okolicznych wsi i Żydzi na swoich lichych furkach…