Dotykanie historii

Dotykanie historii (51)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Prace prowadzono w obszarze, na którym miała funkcjonować kaplica zwana „św. Duchem” lub „Kościółkiem”…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

Natrafi się czasem na zaryte pod ziemią fundamenty i odkopie ślad jakiejś budowli…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Żołnierze z terenu powiatu Jędrzejowskiego w archiwach Wojskowego Biura Historycznego…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Cerkiew była murowana, jednokopułowa, z dzwonnicą, nad prezbiterium umieszczono małą kopułkę…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Z biegiem czasu ukształtował się Trakt Królewski, prowadzący z Krakowa na północ…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Pociąg rusza ze stacji Miąsowa, punkt docelowy Bizorenda - nazwa dziwna i zagadkowa…

Na przełomie października i listopada 1918r. rozpoczęto organizowanie Wojska Polskiego…

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

24 marca 1794r. w Krakowie został ogłoszony akt powstania, powołujący Kościuszkę…

W latach 30-tych XXw. Powiat Jędrzejowski był jednym z szesnastu powiatów Województwa Kieleckiego…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Początek XIX wieku nie jest łaskawy dla miasta: w 1819r. skasowano klasztor cystersów…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

W Ciernie, wsi należącej do opactwa klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Oficjalnie jednostka Ochotniczej Straż Pożarna w Zagaju została założona w roku 1948…

Rok 1949 - fragmenty dotyczące rzemieślników Powiatu Jędrzejowskiego…

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną obecnie istniejącą budowlą…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Demontaż Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Jędrzejowie…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…