Dotykanie historii

Dotykanie historii (50)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

W latach 30-tych XXw. Powiat Jędrzejowski był jednym z szesnastu powiatów Województwa Kieleckiego…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Natrafi się czasem na zaryte pod ziemią fundamenty i odkopie ślad jakiejś budowli…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

Demontaż Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Jędrzejowie…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Z biegiem czasu ukształtował się Trakt Królewski, prowadzący z Krakowa na północ…

Cerkiew była murowana, jednokopułowa, z dzwonnicą, nad prezbiterium umieszczono małą kopułkę…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Rok 1949 - fragmenty dotyczące rzemieślników Powiatu Jędrzejowskiego…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

24 marca 1794r. w Krakowie został ogłoszony akt powstania, powołujący Kościuszkę…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

Na przełomie października i listopada 1918r. rozpoczęto organizowanie Wojska Polskiego…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Początek XIX wieku nie jest łaskawy dla miasta: w 1819r. skasowano klasztor cystersów…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

W Ciernie, wsi należącej do opactwa klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Prace prowadzono w obszarze, na którym miała funkcjonować kaplica zwana „św. Duchem” lub „Kościółkiem”…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną obecnie istniejącą budowlą…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Oficjalnie jednostka Ochotniczej Straż Pożarna w Zagaju została założona w roku 1948…

Pociąg rusza ze stacji Miąsowa, punkt docelowy Bizorenda - nazwa dziwna i zagadkowa…