Dotykanie historii

Dotykanie historii (53)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego…

Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną istniejącą budowlą…

Z biegiem czasu ukształtował się gościniec zwany Traktem Królewskim, prowadzący z Krakowa na północ…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

Ks. Stanisław Marchewka - opis najważniejszych wydarzeń w dziejach klasztoru i kościoła…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Jędrzejów w latach 1795-1918, portret miasta i jego mieszkańców [Krzysztof Ślusarek]

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

W Ciernie, wsi należącej do opactwa i do konwentu klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVII i XIX wieku…

1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

Mecenat artystyczny i działalność Ludwika Wiktora Kielbassa…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

powodem nienormalnych cen jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników…

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Zakładał koła myślicieli, popadał w konflikty, siedział w więzieniu – wszystko to za komunizm…

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich naszych czytelników-internautów, że…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…