Andreovia.pl Andreovia.pl
   do zobaczenia:  4.093 pozycji w galerii i 56 map wielkoformatowych do poczytania: 199 publikacji i 8 książek   Księga Pamięci
 • Prasa 1989
  Prasa 1989

  przegląd prasy…

  Czytany 1396 razy
 • Prasa 1988
  Prasa 1988

  przegląd prasy…

  Czytany 1382 razy
 • Księga Pamięci [fragmenty]
  Księga Pamięci [fragmenty]

  Przez to, że wsadzili do niego „aron ha-kodesz” z dwoma zwojami Tory, nałożyli ładny „parochet”....

  Czytany 3278 razy
 • Partyzanci z Warzyna
  Partyzanci z Warzyna

  Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…

  Czytany 3516 razy
 • Stare akty po rosyjsku
  Stare akty po rosyjsku

  Najtrudniejszym etapem będzie odczytanie metryk sporządzonych w języku rosyjskim…

  Czytany 95069 razy
 • Ofiary zbrodni niemieckich
  Ofiary zbrodni niemieckich

  Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

  Czytany 2202 razy
 • Prasa 1976
  Prasa 1976

  przegląd prasy…

  Czytany 1536 razy
 • Dworek w Warzynie
  Dworek w Warzynie

  Pośród ogromnego parku, stoi sobie bielusieńki rozłożysty dwór z mansardowym dachem…

  Czytany 4439 razy
 • Wyprawa na jarmak
  Wyprawa na jarmak

  Skoro świt na jarmark zjeżdżali się chłopi z okolicznych wsi i Żydzi na swoich lichych furkach…

  Czytany 5715 razy
 • Powstanie Styczniowe
  Powstanie Styczniowe

  Powstanie Styczniowe - fragmenty spisu z obozu pod Olkuszem…

  Czytany 1782 razy
 • Referat VI Armii Krajowej
  Referat VI Armii Krajowej

  W ramach reorganizacji Komendy Obwodu ZWZ powołano Referat VI Prasy i Propagandy…

  Czytany 1630 razy
 • Prasa 1995
  Prasa 1995

  przegląd prasy…

  Czytany 1331 razy
 • Młyn na wyspie - Bizoręda
  Młyn na wyspie - Bizoręda

  Opiszę to miejsce, tak jak potrafię, jak znam z opowiadań i co sam widziałem…

  Czytany 1098 razy
 • Wspomnienie
  Wspomnienie

  8. czerwca 2021r. zmarł  Andrzej Kalinin - jędrzejowianin, wspaniały człowiek, wybitny pisarz.…

  Czytany 677 razy
 • Powstanie Listopadowe
  Powstanie Listopadowe

  Powstanie Listopadowe - o polskim szpitalu wojennym 1831r w budynkach cysterskich…

  Czytany 1694 razy
 • Kronika tajnego nauczania
  Kronika tajnego nauczania

  Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytety, licea i gimnazja, polska szkoła zeszła do podziemi…

  Czytany 6190 razy
 • Podział majątku i… belka z dzwonnicy
  Podział majątku i… belka z dzwonnicy

  Po śmierci właściciela spadkobiercy przecięli dom, sprawiedliwie, na dwie połowy…

  Czytany 1151 razy
 • Schron AK
  Schron AK

  Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

  Czytany 4000 razy
 • Księga Pamięci [25]
  Księga Pamięci [25]

  Icchak Riterband  Uciekałem jak od plagi myśląc: „Jędrzejowie, widzę Cię teraz po raz ostatni, moje stopy stawiają ostatnie kroki…

  Czytany 675 razy
 • Księga Pamięci [24]
  Księga Pamięci [24]

  Izrael Dutkiewicz  Po likwidacji małego getta wysłano go, razem z pozostałym jędrzejowskimi Żydami, do obozu pracy w Skarżysku…

  Czytany 832 razy
 • Księga Pamięci [23]
  Księga Pamięci [23]

  Izrael Dutkiewicz  W ramach Betaru działało także kółko dramatyczne, które wystawiło w ciągu roku rozmaite sztuki teatralne…

  Czytany 732 razy
 • Księga Pamięci [22]
  Księga Pamięci [22]

  Izrael Dutkiewicz  Ruch syjonistyczny, a w szczególności partia Mizrachi, wyróżniał się wśród społeczności żydowskiej miasta…

  Czytany 559 razy
 • Księga Pamięci [21]
  Księga Pamięci [21]

  Izrael Dutkiewicz  Powiatowe miasto Jędrzejów (...) liczyło [kiedyś] około 14 tysięcy dusz, z czego 4000 Żydów…

  Czytany 803 razy
 • Księga Pamięci [20]
  Księga Pamięci [20]

  Eliezer Rubinsztajn  W roku 1929 stowarzyszenie rzemieślników podjęło decyzję o stworzeniu własnego sztandaru…

  Czytany 820 razy
 • Księga Pamięci [19]
  Księga Pamięci [19]

  Eliezer Rubinsztajn  Ale przyszły czasy, gdy ci sami antysemiccy księża znaleźli się w potrzebie…

  Czytany 830 razy
 • Księga Pamięci [18]
  Księga Pamięci [18]

  Lejbusz Edelist  Moim nauczycielem był Josele z Chełma, zięć Jechiela Szejnfelda z Kielc i wnuk Judla Kaminera z Podzamcza…

  Czytany 758 razy
 • Księga Pamięci [17]
  Księga Pamięci [17]

  Lejbusz Fejgenbojm  Na koniec chcę także przypomnieć bohaterstwo moich przyjaciół w niedoli i cierpieniu…

  Czytany 890 razy
 • Księga Pamięci [16]
  Księga Pamięci [16]

  Mosze Wajcman  Ze wszystkich stron zaczynały się zjeżdżać chłopskie fury załadowane wszystkim co najlepsze…

  Czytany 716 razy
 • Księga Pamięci [15]
  Księga Pamięci [15]

  Mosze Trzciński  Jędrzejów posiadał pewną liczbę dorożkarzy, którzy zarabiali wożąc pasażerów na stację kolejową…

  Czytany 1003 razy
 • Księga Pamięci [14]
  Księga Pamięci [14]

  Jakow Wilczkowski  Zaczęło się wyłapywanie ludzi do pracy prosto z ulicy, a nawet z ich własnych domów…

  Czytany 846 razy
 • Księga Pamięci [13]
  Księga Pamięci [13]

  Jakow Elbojm  Rodzice zostawiają za sobą strzępy dzieci, które padły ofiarą bomb, i idą dalej…

  Czytany 847 razy
 • Księga Pamięci [12]
  Księga Pamięci [12]

  Izrael Dutkiewicz  Długo, bardzo długo wędrowała grupa ponad stu chaluców z Polski przez Katowice, Wiedeń…

  Czytany 739 razy
 • Księga Pamięci [10]
  Księga Pamięci [10]

  Abram Gzibmacher  Na osiem dni przed wybuchem wojny władze polskie zarządziły tajną mobilizację…

  Czytany 955 razy
 • Księga Pamięci [11]
  Księga Pamięci [11]

  Eliezer Rubinsztajn  Istniały w naszym mieście rozmaite instytucje i bractwa dobroczynne jak na przykład Linas Chacedek…

  Czytany 925 razy
 • Księga Pamięci [09]
  Księga Pamięci [09]

  Ajzyk Kajzer  Pewnego poniedziałku nocą - w lutym 1943 roku - getto zostało otoczone przez niemieckich żandarmów…

  Czytany 848 razy
 • Księga Pamięci [08]
  Księga Pamięci [08]

  Cipora Gotrfryd-Kozłowska  Tego właśnie dnia po raz ostatni widziałam rodziców i rodzinę, bliskich i znajomych…

  Czytany 962 razy

Mapy archiwalne

 • A64--1936_02

   1936  Jędrzejów i okolice (wyd. WIG, skala 1:25.000)

 • A64--1700_01

   1700  de Suede, de Dannemaro, et de Pologne  (wyd. Dauphin)

 • A64--1846_01

   1846  Karta Pocztowa i Przemysłowa Królestwa Polskiego

 • A64--1940_04

   1940  Plan majątku Jasionna - mapa katastralna (skala 1:2.000)

 • A64--1948_01

   1948  Jędrzejów - projekt sieci wodociągowej (skala 1:12.500)

 • A64--1940_03

   1940  Niemcy Zachodnie, Westfalia i linia Maginota skala 1:230.000

 • A64--1947_02

   1947  Mapa Polski
  (wyd. WIG, skala 1:100.000)

 • A64--1936_01

   1936  Jędrzejów i okolice (wyd. WIG, skala 1:100.000)

 • A64--1945_01

   1945  19 stycznia, okolice Gaju - niemieckie zdjęcie lotnicze

 • A64--1820_01

   1820 Plan Ratusza w Jędrzejowie, sporządzony przed jego rozbiórką

 • A64--1821_01

   1821  Rynek w Jędrzejowie na planie regulacyjnym miasta

 • A64--1947_01

   1947  Samochodowa mapa Polski (wyd. WIG, skala 1:100.000)

 • A64--1900_01

   1900  Kielce i okolice (wyd. K.u.K., mapa wyjątkowo niedokładna)

 • A64--1897_01

   1897  Fragment zachodni Rynku w Jędrzejowie na planie sytuacyjnym

 • A64--1940_01

   1940  Żarki, Jędrzejów, Olkusz, Miechów (wyd. niemieckie, skala 1:100.000)

 • A64--1876_01

   1876  Rynek w Jędrzejowie na mapie sytuacyjnej miasta

 • A64--1788_01

   1788-1792  Województwo Krakowskie  (wyd. specjalne WIG 1929)

 • A64--1914_02

   1914  Okolice Pińczowa (wyd. rosyjskie, skala 1:84.000)

 • A64--1914_03

   1914  Mapa Guberni Kieleckiej (wyd. Bazewicza, skala 1:504.000)

 • A64--1923_01

   1923  Polska i kraje sąsiednie (wyd. Karpowicza, skala 1:500.000)

 • A64--1941_01

   1941  Generalna Gubernia (wyd. niemieckie, skala 1:1.000.000)

 • A64--1944_01

   1944 Plan regulacji rzeki Mierzawy (wyd. niemieckie, skala 1:10.000)

 • A64--2006_01

   2006  Okolice Jędrzejowa (mapa topograficzna, skala 1:10.000)

 • A64--1940_02

   1940  Plan miasta Jędrzejowa (wyd. niemieckie, 1:5000)

 • A64--1890_04

   1890  Mappa Dyecezyi Kieleckiej, dar dla biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego

 • A64--1915_02

   1915  Gubernia Kielecka (wyd. rosyjskie, skala 1:420.000)

 • A64--1931_01

   1931  Sieć kolejowa Rzeczypospolitej Polskiej (skala 1:1.500.000)

 • A64--1804_02

   1804  Europa w końcu XVIII wieku  (skala 1:172.800)

 • A64--1645_01

   1645  POLONIA Regnum, et SILESIA Ducatus  (wyd. Blaeu Atlas)

 • A64--1839_01

   1839  Mapa topograficzna Królestwa Polskiego  (skala 1:126.000)

 • A64--1941_02

   1941  Generalna Gubernia, Dystrykt Radomski (skala 1:300.000)

 • A64--1942_02

   1942  Mapa geobotaniczna Generalnej Guberni (wyd. niemieckie, skala 1:500.000)

 • A64--1801_01

   1801  Mapka zachodzącey kontrowersyi między wsiami Zagaiem y Kawęczynem

 • A64--1827_02

   1827  Karta Pocztowa Królestwa Polskiego (podziałka 10 mil polskich)

 • A64--1903_01

   1903  Mapa Królestwa Polskiego (wyd. Bazewicza, skala 1:504.000)

 • A64--1922_01

   1922  Mapa Polski z podziałem na województwa

 • A64--1861_01

   1861  Plan dóbr suprymowanych Raków, Wolica, Węgleniec

 • A64--1945_02

   zima 1945 - lato 2009  Okolice Gaju - porównanie