Z innej perspektywy

„Inna perspektywa" jest rodzajem niepewności czy też zaskoczenia, w odniesieniu do treści fotografii lub miejsca, z którego zdjęcie wykonano...

Sztafeta Tysiąclecia

25 i 26 kwietnia 1966r. mieszkańcy Jędrzejowa gościli uczestników Sztafety Tysiąclecia szlakiem 2 Armii Wojska Polskiego

Sztandary PRL

Zapewne każdy ustrój polityczny ma swoje „sztandarowe” produkty, a w naszej ekspozycji pokażemy niektóre z czasów PRL …

Pochody 1-majowe

Tradycja 1-majowych manifestacja jest do dzisiaj kontynuowana w wielu krajach dla uczczenia święta klasy robotniczej, przypadającego na ten dzień…

Dwory ziemiańskie

Ekspozycja jest próbą pokazania dawnych dworów ziemiańskich z naszego regionu a także tego, co z nich dzisiaj pozostało...

Dawniej niż dawno

Określenie „dawniej niż dawno” zestawione z tym zdjęciem jest pewnego rodzaju przewrotnością, chcemy tu bowiem pokazać czasy naprawdę odległe...

Okna na świat

Tytułowe „okna na świat” to otwartość polityczna i gospodarcza - warunek rozwoju poprzez wykorzystywanie wiedzy czy doświadczenia innych narodów...

Dwudziestolecie 1918 - 1939

Dwudziestolecie międzywojenne 1918 - 1939, to przede wszystkim okres odzyskania wolności i ogromnych zmian politycznych i gospodarczych na ziemiach polskich...

Sposób na życie - malarstwo

Pasja, jako sposób na życie znana jest od zawsze. Przedstawiamy krótki zarys twórczości artystów-amatorów z naszego regionu …

Jędrzejowskie ulice

Wynik rozważań „jajo czy kura” w odniesieniu do ulic jest raczej oczywisty - najpierw były ścieżka, droga, ulica a później ich nazwy…

Uprzejmie donoszę

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, o treści sensacyjnej, komicznej lub tragicznej, to nasza codzienność od setek lat…

Najnowsze artykuły

Saga rodu Tykwińskich
Liczba odsłon: 66

Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że gdzieś w Polsce żyją potomkowie Zygmunta Tykwińskiego…

Nasza wspólna niedola
Liczba odsłon: 114

10. grudnia 1939r., po trzydniowej, uciążliwej podróży do Jędrzejowa dobił  skład pociągu towarowego z Poznania…

Ignacy Kwarta
Liczba odsłon: 159

Zakładał koła myślicieli, popadał w konflikty, siedział w więzieniu – wszystko to za komunizm…

Schron AK
Liczba odsłon: 385

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

Miasto Oksza
Liczba odsłon: 576

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Bombardowanie
Liczba odsłon: 1961

W godzinach południowych, w rejon Podklasztorza nadleciał mały niemiecki samolot zwiadowczy...

Bolesław Gałczyński ps. Roch
Liczba odsłon: 1127

Bolesław Gałczyński ps. Roch - jak „Ostróżka” wierny swemu miastu i Narodowi...…

cmentarz Św. Trójcy
Liczba odsłon: 2511

Na podstawie opracowania p. Barbary Rogulskiej przedstawiamy miejsca spoczynku wielu znanych osób…

Wierna służba
Liczba odsłon: 1551

W Jędrzejowie zastałam nieocenioną Teklę Dulińską, która gospodarowała, jak mogła…

Najczęściej czytane

Stare trakty
Liczba odsłon: 19759

Z biegiem czasu ukształtował się gościniec zwany Traktem Królewskim, prowadzący z Krakowa na północ…

Stare akty po rosyjsku
Liczba odsłon: 16875

Najtrudniejszym etapem będzie odczytanie metryk sporządzonych w języku rosyjskim…

Stare akty po łacinie
Liczba odsłon: 10026

Być może podczas poszukiwań znajdziemy dokumenty, które zostały spisane po łacinie…

Organizacja ZWZ - AK
Liczba odsłon: 7329

Organizowanie zbrojnego podziemia doprowadziło do powstania Okręgu Kieleckiego AK i 12 obwodów…

Chuda Emma
Liczba odsłon: 6884

Do burzenia umocnień i zwalczania ciężkiej artylerii Austriacy ściągnęli ciężkie moździerze, zwane…

Yad Vashem
Liczba odsłon: 6543

Określenie Yad Vashem zaczerpnięte z księgi Izajasza oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię"…

Serwisy genealogiczne
Liczba odsłon: 6322

Większość z nas rozpoczyna poszukiwania przodków wykorzystując narzędzia dostępne w sieci…

Spaleni
Liczba odsłon: 5436

Oddział „Spaleni”, działający na terenie jędrzejowskiego obwodu AK, powstał po aresztowaniach 1944r…

Rok 1929
Liczba odsłon: 5394

 11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Drezyny'2016

tagi

prognoza pogody na najbliższe dwa dni