16 lutego 1271 roku  Bolesław Wstydliwy, Książę Krakowski i Sandomierski, zatwierdza prawa
Klasztoru Cystersów w Jędrzejowie, zezwala na lokację miasta na prawie niemieckim i nadaje mu
cztery wsie: Lasków, Suchodół (Sudół), Landchyn (Łączyn) i Chołoszyn (Całoszyn)
 
Więcej w tej kategorii: « 1944_a5048 1804_a5007 »