Rok 1929

JĘDRZEJÓW – miasto 11.740 mieszkańców , powyżej. 202 m.n.p.m., siedziba 2 sądów.

Linja kolejowa Kielce – Strzemieszyce Radomskie (3km), linja kolei wąskotorowej Jędrzejów – Szczucin Wąski.

Starostwo, Komenda Powiatowa Policji, Urząd Skarbowy Podatków i Opłat, Kasa Skarbowa. Powiatowy Urząd Ziemski, Magistrat.

Starosta: Bronisław Biały

Burmistrz: Pacanowski

 

Państwowy Zarząd Drogowy, Inspektorat Szkolny, Nadleśnictwo Państwowe

Gimnazjum, Liceum, Seminarium Nauczycielskie

Powiatowa Kasa Chorych, Przytułek dla Starców, Muzeum Krajoznawcze, Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, dwa stowarzyszenia kupców, dwa stowarzyszenia rzemieślników, Okręgowe Towarzystwo Rolnicze, Okręgowy Związek Kółek Rolniczych.

Browar, cegielnie, młyny, tartaki, garbarnia, gorzelnia, fabryka wyrobów metalowych, odlewnia żelaza, pokłady gipsu


Rozwój miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego

img   img

Jędrzejów – 1915r. (mapa pruska)

Jędrzejów – 1936r. (mapa polska)

Straż Ogniowa Ochotnicza – Komendant: dr Fr. Adamowicz.

Lekarze: Ciałowicz Leon dr – Rynek, Przypkowski Feliks dr (gin) – Rynek., Kurzyk dr, Nowak dr

Lekarze dentyści: Epsztajn Borta – Rynek

Lekarze weterynarii: Adamowicz Franciszek – Strażacka, Olszowski Jan – Kielecka

Adwokaci: Grzybowski Władysław (obr. sąd), Nowacki Ignacy (obr. sąd).

Notarjusze: Winnicki Antoni

Komornicy: Czech Henryk

Akuszerki: Łęgowik A., Syglewicz, Szyjewicz F., Tajchner. B, Zajtman Sobkowska T.

Apteczne składy: Krawczyński A. – Rynek

Apteki: Krajewski J. – Kościelna, Smagłowski E. – Rynek.

Banki: Bank Dyskontowy Sp. z o. o. – Klasztorna, Bank Handlowo-Spółdzielczy Sp. z o. o., Bank Kupiecki Sp. z o. o., Bank Rolniczo-Przemysłowy

Bednarze: Gajerski A., Osiński A., Osiński K.

Betonowe wyroby – fabr.: Grzybowski M., (przy stacji)

Bielizna – pracownie: Fridberg Sz. – Skroniowska, Tenenbaum Ch. – Pińczowska, Wolfowicz R. – Rynek

Blacharze: Kamrat S. i Zilberszac A. – Rynek, Rubinstein Ch., Rubinstein M., Terlik J. – Łysakowska.

Browary: Szpilberg M. i Werdygier M. – Zielonki

Bławaty: Brajtbort A. – Klasztorna, Brener M. – Pińczowska, Buchbinder I. – Pińczowska, Ciastowska J., Frucht M. – Rynek, Grosman M. – Rynek Juglrr E. – Rynek, Kochen S., Lederman Ch. – Rynek, Liber A. – Pińczowska, Lipmanowicz M. – Klasztorna, Minc D. – Rynek, Potaszyński B. – Kościelna, Śledzik Ch. – Klasztorna, Śledzik M. – Łysakowska, Tytelman J. – Podklasztorze, Wdowiński N. – Rynek, Zilbersztajn D.- Rynek, Zylbersztajn J. – Rynek

Budowlane materjały: Grzybowski M.

Budulce: Gotlib D. – Klasztorna, Wajsberg H. – Krzywe Koło

Bydło – handel: Frucht Ch., Jakubowicz Z., Kuperberg A. – Klasztorna

Cegielnie: Breslauer M., Horowicz J., Isaków H. Topioł A. – Skroniowska, Weksler i Breslauer

Cieśle: Kozek W., Szczerba W.

Cukierki: Rytterband M. – Pińczowska

Cukiernie: Bekman T. – Rynek

Dachówki – fabr.: Mróz Wincenty – Piaski, Rozencweig A. – Klasztorna

Drożdże: Mojersohn S. – Klasztorna

Drób: Gluzman A. – Kielecka

Drukarnie: Goldman A. J. – Klasztorna, Mordkowicz Z. – Pińczowska

Ekspedytorzy: Wertheim F.

Felczerzy: Ćmakowski W., Gajderowicz, Popielecki A., Sobkowski Abda., Sobkowski Abr. , Sobkowski L., Tenenbaum N.

Fotograficzne zakłady: Gajerski J.

Fryzjerzy: Kompe – Klasztorna, Kwaśniewska. Ch. – Kielecka, Maj M. – Klasztorna, Oliwkiewicz J. – Pińczowska, Tajcbner A. – Klasztorna Tajchner H. – Kielecka

Galanteria: Breslauer A. J. – Klasztorna, Eibuszyc J. – Klasztorna, Finkelsztajn I. D. – Pińczowska, Golębiowski J. – Kielecka, Handelsman H. – Ryne, Nachemia Sz. – Rynek, Rozenzweig Z. – Rynek, Rubiński J. – Krzywo Koło, Rubińśki J. – Klasztorna, Rubiński P. – Rynek, Szulowicz R. – Podklasztorze, Weinraich I. – Rynek, Weintraub M. – Klasztorna

Garbarnie: „Całoszyn” – wł. Konieczyński G.

Gips – eksploatacja: Dutkiewicz S i Ska. – Podklasztorna, Horowicz A. – Górna Droga, „Leopold” wł. Wertheim F. i Ska (przy stacji), „Lubicha" – Klasztorna, „Polgips” Sp. z o. o. Wortheim Z. (przy stacji)

Gorzelnie: „Oksa", wł. Radziwiłł ks. P., „Kotlice” wł. Majewski, „Motkowice” wł. Górski

Herbaciarnie: Gilbert S. – Wodzisławska, Glojzor A. – Krzywo Koło, Gołębiowski S. – Pińczowska, Isakow M. – Rynek, Krupski M. – Klasztorna MajeckiT. – Pińczowska, Wajsberg – Klasztorna

Hotele: Białas G. – Klasztorna, Olechowski J. – Klasztorna, Fiutko – Kielecka

Introligatorzy: Gołębiowska A., Janowska K., Suchecki

Jubilerskie wyroby: Friedman J. – Klasztorna

Kafle – fabr.: Ratusiński A. – Klasztorna

Kamasznicy: Diksztajn F. – Skroniowska, Erlich M. – 3 Maja, Goldbilt N. – Rynek, Recht N. i Frydman L. – 3 Maja, Rotenberg – Klasztorna, Szaulewicz D. – Pińczowska, Wolfowicz M.

img

Kapelusze: Breusler A. – Klasztorna, Goldsztajn J. – Strażacka, Śledzik R. – Klasztorna, Kopeć – Pińczowska

Kapelusze damskie: Kust J. – Kościelna

Kinematografy: Janikowski J. – Strażacka

Kiszki zwierzęce: Kac Sz. – Klasztorna

Kolonjalne artykuły: Eibuszyc H. – Pińczowska, Garfinkiel J. – Telefoniczna, Ginsberg I. – Klasztorna, Nurczyńska J. – Kielecka, Nurczyński G. – Kielecka, „Orient” Sp. z o.o. – Klasztorna, Zylbersztajn M. – Rynek

Kołodzieje: Czajor J. – Skroniowska, Zielonka W.

Komisowe domy: Chichoń J. i Sztrauch U.

Kotlarnie: Kruszyński W. – Podklasztorze

Łańcuchy – fabr.: „Metalpol” wł. Ickowicz i Dikerman S. – Klasztorna

Malarze: Dutkiewicz J., Dynek L.

Maszyny do szycia: Broszkiewicz F. – Klasztorna, Singer Sewing Machine Company – oddz. Pińczowska

Metalowe wyroby – fabr.: „Metalpol” wł. Ickowicz S. i Dikerman S. – Klasztorna

Młyny: „Całoszyn". wł. Konieczyński G. (par.), Dutkiewicz S. i Ska (par.) – Klasztorna, Kerner H. M., Wilczkowski I. J. i Wajntraub M. (par.) – Podklasztorze, Lubich, „Ronoma" wł. Werdyger J. i Szpilberg M. – Pińczowska, Stobiecki A. (par.) – Podklasztorze, Szternfeld P. (par.), Wielowiejski St.( przy stacji), Wilczkowski S. i Cymerman A. – Podklasztorze, Radziwiłł ks. P.

Murarze: Fałkowski K., Lentner W., Majchrowski W., Skompka L., Szyndler J.

Mydło – fabr.: Żelaźnik M. – Pińczowska

Naftowe produkty: Halpryn Sz. – Strażacka, Hekberg K. – Klasztorna, Hilberg K. – Klasztorna, „Oleum” Sp. z o. o. oddział (przy stacji)

Nafta: Halpryn J. –Podklasztorze

Nierogacizna – handel: Abramowicz S. i Podroza T. – Wodzisławska, Daszkiewicz S.

Obuwie: Stempczyk K. – Rynek, Taśmu A. – Klasztorna, Wolfsztadt B. – Klasztorna, Zalcberg – M. – Kielecka

Olejarnie: Sankiewicz – Rynek

Opał: Breslauer M. – „Czeladź” (przy stacji), Friedborg D. – Rynek, Bołąb P. – Pińczowska, Grzybowski S. – Klasztorna, Herszkiewicz J. – Rynek, Horowicz M. – Podklasztorze, Liberman M. – Kielecka, Liberman Sz. – Kielecka, Manela S. – Podklasztorze, Rozenberg J. – Pińczowska, Grzybowski M.

Owocarnie: Niedźwiedzki D. – Rynek, Rozen S. – Rynek. Zysholc R. – Klasztorna

img

Pasza: „Alumina” wł. Makowski J. – Pińczowska

Pieczywo: Adelist M. – Rynek, Belfer Sz. – Wodzisławska, Chmielewska A. – 3 Maja, Glas M. – Pińczowska, Rosenholc B. – Klasztorna, Słabęcki L. – Podklasztorze, Słabęcki M. – Podklasztorze, Wilczkowski J. – Podklasztorze

Piekarnie: Brandys M. – Kielecka, Ciastowska J. – Podklasztorze, Ćwiklińska S. – Podklasztorze, Fajgenblat Ch. – Łyskakowska, Grajpner M. – 3 Maja, Kosowski F. – Pińczowska, Rotbaum M. – Kielecka, Rozenholc I. – Kościelna, Szachter S. – Pińczowska, Szczeciński K. – Rynek, Szczeciński W. – Rynek, Wolter I. – Klasztorna, Zatorowski R. – Kielecka

 

Pierze: Gotfryd Sz. – Skroniowska, Michlewicz A. – Krzywe Koło, Profesorski M. – Rynek

Piśmienne materjały: Helberg – Wodzisławska, Zunszajn B. – 3 Maja

Piwiarnie: Berliner R. – Klasztorna, Dziadek Ch. – Kielecka, Manela D. – Wodzisławska

Powroźnicy: Anklewicz I. – Rynek, Sakowski J.

Próśb i tłumaczeń biura: „Proceder” wł. Hecht J. i Przepiórka Ch. – Rynek. Okrajm W. – Strażacka

Przewozowe przedsiębiorstwa: Lewi G. Sobel D. (przy stacji), Szternfeld B-cia i Weksler Sp. z o. o. stacja kolejowa

Reparacyjne warsztaty: Godowski K. – Łysakowska, Kiersztajn J. – Klasztorna, Nowak L. i Nowakowski W. – Klasztorna

Spirytus – hurtownie: Hurtownia Państwowego Monopolu Spirytusowego

Restauracje: Białas G. – Klasztorna, Fidko A. – Kielecka, Gitler P. – Rynek, Jakóbczyk W. – Rynek, Janikowska W. – Klasztorna, Janikowski J., Mendrowski L. – Pińczowska, Poniewierska J. – Rynek, Szyszkowski I. – Podklasztorze, Zakrzowska Z. – Rynek

Rolnicze narzędzia: Dizner A. – Klasztorna, „Rolnik" Spółdz. Roln. Handl. – Klasztorna, „Agronom" Sp. z. o. o. wł. Halpryn i S-ka

Różne towary: Judkiewicz R. – Pińczowska, Kielecki Syndykat Rolniczy oddz. – Klasztorna, Majchrzak i Sobel D. (przy stacji), Szternfeld B-cia i Weksler M. Sp. z o. o. (stacja kolejowa), „Konkurencja" Sp. z o. o. – Łysakowska, „Renoma" Sp z o, o. – Rynek

Rybołówstwo: majątek Oksa, wł. Radziwiłł ks. P.

Rymarze: Binkiewicz . M., Kabziński R. – Wodzisławska, Szydłowski I.

Rzeźnicy: Abramowicz S. – Podklasztorze,Bukowski J. – Podklasztorze, Chmielarz J. – Rynek, Chrzanowski A. – Rynek, Chrzanowski J., Dębowski M. – Krzywo Koło, Edelist – 3 Maja, Gołębiowski K. – Podklasztorze, Kuperberg M. – Krzywo Koło, Kurkowski J. – Podklasztorze, Nurczyński M. – Klasztorna, Oliwkiewicz I. – Klasztorna, Smerdzyński J. – Klasztorna, Szlar M. Z. – Pińczowska, Walnik J. – Rynek, Wilczkowski L. – Krzywe Koło, Zajączkowska K. – Rynek

Samochodowa komunikacja: Grabowski A. – Klasztorna, Świerszcz J. – 3 Maja

img

Skóry: Cytrynbaum Sz. – Kościelna, Laks J. – Kościelna, Londner Ch. – Kościelna, „Polonia” Sp.z o.o. – Krzywo Koło, Szenkier E. – Rynek, Sztarkman A. – Klasztorna, Tenenbaum F.- Krzywo Koło, Trajster Jos. – Pińczowska, Trajster Jog. – Pińczowska, Wolfsztat M. – 3 Maja, Zilbersztajn A. – Kościelna

Szczotkarze: Wajcman U. – Kielecka

Spożywcze art.: Barmacz G. – Klasztorna, Bojgen E. – Kielecka, Brajtbort I. – Klasztorna, Breslauer R. – Kielecka, Burko A. –Wodzisławska, Burzański A. – Podklasztorze, Cukiorman P. – Pińczowska, Cymerman Ch. – 3 Maja, Czalczyński Ch. – Klasztorna, Czaryski K. – Strażacka, Dulińska I. – Kielecka, Erlich J. – Łysakowska, Frucht M. – Wodzisławska, Frydberg A. – Rynek, Garfinkiel B. – Podklasztorze, Gebrowicz M. – Klasztorna, Goldberg M. – Pińczowska, Gondzik K. – Pińczowska, Gotlib L. – Pińczowska, Grabowski A. – Klasztorna, Grinberg H. – Pińczowska, Grinberg J. – Pińczowska Grinberg S. – Łysakowska, Grinblat L. – Kościelna, Grinszpan S. – Klasztorna, Hamer G. – Strażacka, Henik A. – Pińczowska, Herszborg F.- Pińczowska, Horszberg L. – Klasztorna, Horowicz J. – Podklasztorze, Isserowski S. – Rynek, Izraelowicz F. – Pińczowska, Jakubowicz D. – Klasztorna, Kac A. – Podklasztorze, Kalisz H. – Kielecka, Kochen P. – Klasztorna, Kogut F. – Pod klasztorze, Kowalczewska M., – Klasztorna, Księska R. – Kościelna, Kulimek – Rynek, Kusto L. – Kościelna, Kusto L. – Pińczowska, Laskowski M. – Rynek, Lederman A. – Kielecka, Lipmanowicz Ch. – Pińczowska, Majchrzak A. – Podklasztorze, Majchrzak K. – Podklasztorze, Majecka Z. – Podklasztorze, Markowiecki L. – Klasztorna, Mróz K. – St. Targowisko, Najchaus L. – Pińczowska, Niedźwiecki S. – Wodzisławska, Nusymowicz W. – Kielecka, Ossja D. – Wodzisławska, Pakaszewski S. – Klasztorna, Paszta B. – Kościelna, Rozenholc B. – Kielecka, Rozenholc B. Sukc. – Kościelna, Rozenholc J. – Kościelna, Rozental L. – Kielecka, Rubinek S. – Krzywo Koło, Rytterband F. – Krzywe Koło, Sankowicz H. – Kielecka, Sibielak Sz. – Podklasztorze, Solarz A. – Wodzisławska, Solarz I. – Pińczowska, Stark S. – Krzywo Koło, Sucharkiowicz A. – Rynek, Szlęcki M. – Pińczowska, Szlęcki W. – Rynek, Szternzys J. – Klasztorna, Szyjowicz B. – Klasztorna, Temkin Sz. – Klasztorna, Urbach M. – Wodzisławska, Waj L. – Kielecka, Wojnberg B. – Łysakowska, Wajntraub T. – Pińczowska, Waisberg R. – Podklasztorze, Wilczkowska R., Wygnański N. – Rynek, Zylberszac Sz. – Pińczowska, Zylbersztajn F. – Klasztorna.

Stolarze: Bąkiewicz M. – Skroniowska, Brajtbord I. – Rynek , Bolechowski M., Grenda W., Herszkowicz K. – Rynek, Jędrzejewski W. – Kielecka, Lejzorowicz Ch. – Rynek, Pelman Sz. – Górna Droga, Podraza S.

Szewcy: Białkowski B. – Klasztorna, Białkowski S. – Kielecka, Brzeziński W. – Kościelna, Chajmowicz Ch. – Klasztorna, Ciechanowski W. – Rynek, Dawidowicz W. – 3 Maja, Garncarski S. – Pińczowska, Norych I. – Rynek, Obicki A. – Pińczowska, ¦Obicki J. – Pińczowska, Szmulewicz I. – Kielecka, Szpiro Sz. – Klasztorna, Szydłowski F. – Górna Droga, Uramowski F., Zalcberg M. – Kielecka, Zelkowicz L. – 3 Maja

Szewskie przybory – fabr.: Stobiecki D.

Szkło i porcelana: Trajster B. – Rynek, Zylberszac A. – Rynek, Zylberszac L. – Rynek

Ślusarze: Ciszowski A. – Łysakowska, Godowski Konrad - 3 Maja, Miśtalski Jan – Ślachtuzowa, Miśtalski Józef – Kielecka, Tylko. F. – Łysakowska

Tapicerzy: Kobziński S., Lech F., Szydłowski S.

Tartaki: Gotlieb E. (par.) – Podklasztorze, Horowicz J. i Ska (par.) – Droga Górna, Stobiecki A. – Droga Górna, Werdygier J. i Szpilberg M. – Pińczowska

Technicy dentystyczni: Berkowicz A., Kaufler

img

Tytoniowe wyroby: (tabaes): Blicharski A., Pińczowska – Borensztajn S. – Kielecka, Dąbrowski K. – Rynek, Fiszer W. – Kielecka, Gomułko E. – Kościelna, Górska S. – Pińczowska, Miksztal P. – Klasztorna, Pakaszowski S., Sankowicz M. – Wodzisławska, Stokłosa B. – Kielecka, Śląska J. – Klasztorna, Treter I. – 3 Maja

Ubezpieczenie – agentury: Toczyłowska J. – Warszawskie Tow. „Snop”

Ubrania gotowe: Brajtbort I. – Rynek, Lipmanowicz W. – Pińczowska Wapno : Erenrajch Ch. – Rynek, Finkielsztejn I. – Pińczowska

Wędliny: Abramowicz J. – Wodzisławska, Abramowicz M. – Kielecka, Celejewski K. – Kościelna, Frąckiewicz M. – Rynek, Latos W. – Podklasztorze, Łojowski T. – Klasztorna, Migalski A. – Klasztorna, Miksztal P. – Podhojny, Nawarro B. – Klasztorna, Osmenda L. – Kielecka, Rogulska K. – Pińczowska, Walnik A. – Rynek

Węgiel: Szelecer H. – Telefoniczna, Tajtelbaum B.

Wino: Epstein I. – Klasztorna, Bilet T. – Łysakowska

Wody gazowe – fabryki: Bekman T. – Wodzisławska, Trajstor J. i Wygnański N. – Kościelna

Worki: Lederman U. – Krzywo Koło

Wódki i likiery: Domagała P. – Rynek, Gajos St. – Pińczowska

Wyszynk trunków: Ciszewski K. – Rynek, Rajsman A. – Pińczowska

Zboże: Anelsztain S. – Wodzisławska, Błakowski Ch. – Kielecka, Błakowski J. – 3 Maja. Brajtbort J. – Łysakowska, Brajtbort Z. –Łysakowska, BrandysCh. – Pińczowska, Fajtek H. – Dolno-Pińczowska, Fajtek J. – Pińczowska, Fisz S. – Wodzisławska, Giersztajn I. – Pińczowska, Gotfrid S. – Skroniowska, Halpryn H. – Telefoniczna, Halpryn S. – Skroniowska, Horowicz T. – Pińczowska, Kajzer A. – Rynek, Markowiecki E. – Pińczowska, Miedziński S. – Podklasztorze, Nawarski K. – Pińczowska, Obarzanek M. – Dolno-Pińczowska, Okowita J. – Wodzisławska, Okowita W. – Pińczowska, Rękoszyński L. – Pińczowska, Rozenwald D. – Łysakowska, Solnik K. – Pińczowska, Strauch S. – St. Targowisko, Strzogowski S. – Wodzisławska, Szapszewicz R. – Pińczowska, Tchórz A. – Podklasztorze, Tenenbaum Ch. – Kielecka, Turner S. – Krzywe Koło, Waksman l. – Klasztorna, Wargoń M. Krzywo Koło, Wygnański Ch. – Łysakowska, Wygnański J. – Wodzisławska, Zajd B. – Kielecka, Zisholc R. – Pińczowska

Zduni: Ratusiński A.

Zegarmistrze: Breslauer Ch. – Klasztorna

Ziemiopłody: Obarzanek M. 3 Maja, Wajnrajch D. – Pińczowska

Żelazne wyroby – fabryki: „Metalpol” wł. Ickowicz i Dykerman – Klasztorna

na podstawie:  JewishGen   Krzysiek Maziarz

Więcej w tej kategorii: « Pi-Park Stare trakty »