Rozlokowanie sił niemieckich

Precyzję działania wywiadu Jędrzejowskiego Obwodu AK pokazują poniższe dane: Na podstawie pracy operacyjnej, na dzień 1 maja 1944r. ustalono następujące rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich (rys. Krzysiek Maziarz):

img

1

gestapo, policja kryminalna

2

poczta

3

wojsko

4

komenda policji granatowej

5

sklep niemiecki

6

areszt

7

żandarmeria

8

żandarmeria polowa

9

Sonderdienst

10

restauracja niemiecka

11

Schutzpolizei (własowcy)

12

firma Schallinger

13

poczta polowa

Technische Komp. füe Flugzeugbodengerät XXV/I - kompania techniczna samolotowego sprzętu pokładowego, Fp Nr. L 088623A, mp. baraki obok cmentarza Podklasztorze, podlegali Luftgaukomando Breslau, dowódca hauptmann Cramer, stan 65 żołnierzy z różnych terenów Niemiec oraz volksdeutsche z terenów Polski, uzbrojenie: żołnierze kb, podoficerowie i oficerowie pistolety, na stanie 3 lkm, 6 pistoletów maszynowych i granaty.

Feldgendarmerie - Żandarmeria Polowa, mp. Rynek, podlegali pod Ortskommandantur w Kielcach, stan 5 ludzi, uzbrojenie: każdy kb, pistolet, na stanie 1 pistolet maszynowy.

Stab II SS Pol. Rgt. 22 - Sztab II Batalionu 22 Pułku Policji SS - FP Nr. 57181A, mp. ul. 11 Listopada 29, stan 5 ludzi, uzbrojonych w 1 pis masz, 5 kb i 5 pistoletów.

Technische Werkzeugabteilung für II/SS Pol. Rgt. 22 - Oddział warsztatowy II batalionu 22 Pułku Policji SS, ul. Kościelna 22 - w budynku szkoły powszechnej Nr.3, podlegali pod dowództwo Batalionu w Jędrzejowie, stan 30 żołnierzy, uzbrojonych każdy w kb i pistolet oraz 5 lkm. Sprzęt taborowy 10 wozów ciężarowych i 3 auta osobowe.

Gendarmerie Posten - posterunek Żandarmerii, mp. ul. 11 Listopada, róg Kościelnej, stan 13 ludzi, uzbrojonych w 1 rkm, 21 pistolety maszynowe, w magazynie broni 1 rkm, 31 kb,25 kb Manlicher, 4 kb produkcji polskiej, 2 dubeltówki, 2 skrzynie granatów, 3 skrzynie amunicji do kb. Dowódca hauptmann von der Brellie - (w czasie sporządzania meldunku operacyjnego wywiadu został przeniesiony do Rzeszy).

Bahnschutzpolizei - straż kolejowa, mp. budynek kolejowy obok dworca kolejowego, stan 24 Niemców, 2 Polaków, komendant Eckert (polakożerca), uzbrojenie 24 kb, 4 pistolety maszynowe, 9 pistoletów kaliber 9 mm, 21 pistoletów kaliber 7,65mm, rakiet i granaty.

1 Sonderdienst - policja pomocnicza, mp. Rynek 1, stan 16 ludzi volksdeutsche – byli obywatele polscy, uzbrojenie: 16 kb, 1 pistolet maszynowy, 3 pistolety i granaty.

Inne organizacje niemieckie posiadające uzbrojenie:

Schallinger - niemiecka firma budowy dróg i mostów: 2 ludzi (Austriacy) uzbrojeni w 2 pistolety.
Poczta - 14 osób (w tym 2 esesmanów i 9 kobiet), uzbrojonych w pistolety, granaty, 4 kb, 1 dubeltówka.
Starostwo - 15 ludzi uzbrojonych 15 pistoletów, 5 dubeltówek.
Arbeitsam - 3 ludzi uzbrojonych w 3 pistolety.
Kolej szerokotorowa - 10 ludzi uzbrojonych każdy w kb, pistolet i granaty.
Kolej wąskotorowa - 6 ludzi uzbrojonych każdy w kb i pistolet.
Treuhänderzy (zarządcy) i inni - 13 ludzi uzbrojonych w 13 pistoletów i 5 dubeltówek.

W Jędrzejowie był również oddział Heeres Unterkunft Verwaltung (Zarząd Kwaterunkowy Armii), jednak ten oddział nie został rozpracowany przez wywiad AK.

źródła:A. Ropelewski „W służbie wywiadu Polski Walczącej”

opracowanie: Krzysztof Beznosik

Więcej w tej kategorii: « Wywiad Mobilizacja »