Żydowska furka pod Jędrzejowem

„Najpierw naziści przyszli po komunistów, ale się nie odezwałem, bo nie byłem komunistą.

Potem przyszli po socjaldemokratów i nie odezwałem się, bo nie byłem socjaldemokratą.

Potem przyszli po związkowców, i znów nie protestowałem, bo nie należałem do związków zawodowych.

Potem przyszła kolej na Żydów, i znowu nie protestowałem, bo nie byłem Żydem.

Wreszcie przyszli po mnie i nie było już nikogo, kto wstawiłby się za mną”...

Pastor Martin Niemöller


Jędrzejowscy Żydzi zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej

(opracowano na podstawie: Kielce-Radom Journal)

 • Abramowicz Israel
 • Abramowicz Sara
 • Ajbuszyc Baltsha
 • Ajbuszyc Breindl
 • Ajbuszyc Golda
 • Ajbuszyc Hertzka
 • Ajbuszyc Simcha
 • Ajbuszyc Sincha
 • Ajbuszyc Yehonatan z rodziną
 • Ajzenberg Chana
 • Ajzenberg Chava
 • Ajzenberg Guta
 • Ajzenberg Julian
 • Ajzenberg Moshe
 • Ajzenberg Naftali z rodziną
 • Ajzenberg Shlomo
 • Ankelewicz Itshe z rodziną
 • Apelsztein Chana
 • Apelsztein David
 • Apelsztein Eitl
 • Apelsztein Elimelech
 • Apelsztein Hershl
 • Apelsztein Marisha
 • Apelsztein Reizl
 • Apelsztein Sara
 • Apelsztein z rodziną
 • Barmac Gedaliah z rodziną
 • Belfer Matityahu z rodziną
 • Ber dr. z rodziną
 • Ber Eita
 • Ber Rivka
 • Ber Yisheyahu
 • Ber Yochved
 • Berkowicz Adolf z rodziną
 • Berkowicz Moniek
 • Berkowicz - cała rodzina
 • Berlin Alter
 • Berlin Eliezer z rodziną
 • Berliner Leah z rodziną
 • Berliner Yaakov z rodziną
 • Besendorf Chaim
 • Besendorf Chana
 • Besendorf Frumet
 • Besendorf Hinda
 • Besendorf Reuven
 • Besendorf Sara-Liba
 • Besendorf Wolf
 • Bimko Baltzia
 • Bimko Berl
 • Bimko Eitl
 • Bimko Mair
 • Bimko Malka
 • Bimko Mania
 • Bimko Sara-Dvora
 • Bimko Shmelka z rodziną
 • Bimko Yoska z rodziną
 • Birensztok Bunim z rodziną
 • Birensztok - cała rodzina
 • Bliakowski Chaiml z rodziną
 • Bliakowski Moshe-Mendel z rodziną
 • Blumel Roman z rodziną
 • Blumsztein Beniamin z rodziną
 • Blumsztein Yehezkel z rodziną
 • Bojgen Aba
 • Bojgen Dina
 • Bojgen Feigl
 • Bojgen Michal
 • Bojgen Michl
 • Bojgen Reizl
 • Bojgen Yosef
 • Bojmart Yitzhak z rodziną
 • Borensztein Avraham
 • Borensztein Chana
 • Borensztein Ester
 • Borensztein Ester-Ruchl z rodziną
 • Borensztein Golda
 • Borensztein Hershel z rodziną
 • Borensztein Mordechai-Motl
 • Borensztein Moshe-Chaim
 • Borensztein Moshe-Volf z rodziną
 • Borensztein Toiba
 • Borensztein Yehonatan
 • Borensztein Yitzhak
 • Borkowski Bruriah
 • Borkowski Chaim z rodziną
 • Borkowski Chana-Ratzl
 • Borkowski Kalman z rodziną
 • Borkowski Karolitza
 • Borkowski Mair
 • Borkowski Pesl
 • Borkowski Pintshe z rodziną
 • Borkowski Yosef
 • Borkowski Yosef-Aba
 • Borzikowski z rodziną
 • Brandes Aitshe z rodziną
 • Brandes Chaim z rodziną
 • Brandes David
 • Brandes Eidel
 • Brandes Eidl z rodziną
 • Brandes Fishl
 • Brandes Frumet
 • Brandes Hinda
 • Brandes Leib
 • Brandes Mair
 • Brandes Miriam
 • Brandes Moshe
 • Brandes Nechemia
 • Brandes Nechemia
 • Brandes Nechemiah
 • Brandes Rivka
 • Brandes Ruchl
 • Brandes Yitzhak
 • Brandes Zalman z rodziną
 • Brandes Zlata
 • Breitbard Alter-Wolf z rodziną
 • Breitbard Beniamin
 • Breitbard Bracha
 • Breitbard Chaim
 • Breitbard Chaim
 • Breitbard Chaya z rodziną
 • Breitbard David
 • Breitbard Eitl
 • Breitbard Elka
 • Breitbard Feigl
 • Breitbard Frumet
 • Breitbard Hinda
 • Breitbard Hinda
 • Breitbard Malka
 • Breitbard Moshe
 • Breitbard Pinchas
 • Breitbard Sara
 • Breitbard Shlomo
 • Breitbard Shmuel
 • Breitbard Tzesha
 • Breitbard Yitzchak-Mair
 • Breitbard Yoel z rodziną
 • Breitbard Zacharia
 • Breitbard Zacharia
 • Breitbard Zelig
 • Brener Betzalel
 • Brener Drezl-Chava
 • Brener Hindele
 • Brener Mairl
 • Brener Moshe-Yaakov
 • Bresler Artek
 • Bresler Bashka
 • Bresler Chaim
 • Bresler Pesele
 • Broiner Adela
 • Broiner Rivkala
 • Broiner Yulek
 • Brzezinski Chava-Eitl
 • Brzezinski David z rodziną
 • Brzezinski Hendl
 • Brzezinski Hilel
 • Brzezinski Mair
 • Brzezinski Naftali
 • Brzezinski Naftlai z rodziną
 • Brzezinski Pesl
 • Brzezinski Shlomo z rodziną
 • Brzezinski Simeon z rodziną
 • Brzezinski Tuvia z rodziną
 • Buchbinder Alter z rodziną
 • Buchbinder Mindl-Leah
 • Calcynski Malka
 • Calcynski Shmuel-Zelig z rodziną
 • Cederbaum - cała rodzina
 • Chaimowicz Chaim
 • Chaimowicz Golda
 • Chaimowicz Itshe
 • Chaimowicz Leah
 • Chaimowicz Yaakov
 • Chaimowicz Yitzchak
 • Chęcinski Aharon
 • Chęcinski Akiba
 • Chęcinski Avraham
 • Chęcinski Avraham z rodziną
 • Chęcinski Beniamin
 • Chęcinski Ben-Tzion
 • Chęcinski Golda
 • Chęcinski Israel
 • Chęcinski Leah
 • Chęcinski Miriam
 • Chęcinski Miriam-Bluma
 • Chęcinski Mordechai
 • Chęcinski Rivka
 • Chęcinski Rivka
 • Chęcinski Shraga (Felix)
 • Chęcinski Yaakov
 • Chęcinski Yosef
 • Chmielewski Ahuva
 • Chmielewski Aila
 • Chmielewski Akiba
 • Chmielewski Arya
 • Chmielewski Chava
 • Chmielewski Toiba
 • Chmielewski Tzila
 • Chmielewski Zelman
 • Churgin Ahuva
 • Cuker Gitl
 • Cuker Gold
 • Cuker Mendl
 • Cuker Rivka
 • Cukerman Pinchas z rodziną
 • Cukerman Simcha
 • Cweigenbaum Avraham
 • Cweigenbaum Chana
 • Cweigenbaum Israel
 • Cweigenbaum Keila
 • Cweigenbaum Leibush
 • Cweigenbaum Michl
 • Cweigenbaum Yaakov
 • Cweigenbaum Yitzchak
 • Cymerman Alter
 • Cymerman Chaya
 • Cymerman Israel
 • Cymerman Leibl
 • Cymerman Moshe
 • Cymerman Perl
 • Cymerman Ruzshe
 • Cymerman Sheindl
 • Cymerman Shmuel
 • Cytrin - cała rodzina
 • Cytrinbaum Altele
 • Cytrinbaum Ber-Wolf
 • Cytrinbaum Chana
 • Cytrinbaum Gitl
 • Cytrinbaum Keiltshe
 • Cytrinbaum Necha
 • Cytrinbaum Rivka
 • Cytrinbaum Shmuel-Zelig
 • Danciger Avner
 • Danciger Genia
 • Danciger Necha
 • Danciger Rachel
 • Dawidowicz Chaya z rodziną
 • Dawidowicz Yechezkel i żona
 • Dembowski Chaya
 • Dembowski Feigl
 • Dembowski Itshe
 • Dembowski Maier
 • Dembowski Michal
 • Dembowski Michal z rodziną
 • Dembowski Osher z rodziną
 • Dembowski Rachel
 • Dembowski Reizl
 • Dembowski Shlomo-Yosef
 • Dembowski Shmuel-Yehudah
 • Dembowski Yaakov z rodziną
 • Dol Genia
 • Dol Hadasa
 • Dol Yaakov
 • Dudkiewicz Ester
 • Dudkiewicz Gitel
 • Dudkiewicz Rivka
 • Dudkiewicz Yechiel
 • Dyksztajn Ester
 • Dyksztajn Fishel z rodziną
 • Dyksztajn Hershl
 • Dyksztajn Mira
 • Dziadek Berel z rodziną
 • Dziadek Gele z rodziną
 • Dziadek Leibush z rodziną
 • Dziadek Reizl
 • Dziadek Simeon
 • Dziadek Yechezkel i żona
 • Edelist Berta
 • Edelist Chaim
 • Edelist Chaya
 • Edelist Helena
 • Edelist Israel
 • Edelist Kreindl
 • Edelist Leah
 • Edelist Leibush
 • Edelist Maier
 • Edelist Mendl
 • Edelist Mordechai
 • Edelist Nachum
 • Edelist Perl
 • Edelist Rivka
 • Edelist Toiba
 • Edelist Yaakov
 • Edelist Yisrael
 • Edelist Yisrael
 • Edelist Yitzchak
 • Edelist Zisl
 • Elboim z rodziną
 • Elenboim Zelda
 • Enoch Chaim i żona
 • Enoch Maier z rodziną
 • Enoch Shaul i żona
 • Epsztein - cała rodzina
 • Epsztein Israel
 • Epsztein Perl
 • Epsztein Rikl
 • Epsztein Zelman
 • Erlich Chaya
 • Erlich Chaya
 • Erlich Itshe-Maier
 • Erlich Liba
 • Erlich Maier-David
 • Erlich Shmuel
 • Erlich Shmuel
 • Erlich Shmuel z rodziną
 • Erlich Tobia
 • Erlich Yitzchak-Maier
 • Erlich Yosef
 • Ernreich Arya
 • Ernreich Beila
 • Ernreich Chaim z rodziną
 • Ernreich Chanele
 • Ernreich Feigl
 • Ernreich Feigl
 • Ernreich Gutshe
 • Ernreich Hendl
 • Ernreich Hendl
 • Ernreich Leibl
 • Ernreich Mendl
 • Ernreich Mendl z rodziną
 • Ernreich Mindl
 • Ernreich Pesl
 • Ernreich Ruchl
 • Ernreich Yehoshe z rodziną
 • Ernreich Yesheyahu
 • Faktor Maier z rodziną
 • Federgryn Mania
 • Federgryn z rodziną
 • Feigenblat - cała rodzina
 • Feigenblat Shmuel
 • Feigenboim David
 • Feigenboim Hodl
 • Feigenboim Israel
 • Feigenboim Polia (Perl)
 • Feigenboim Rivtshe
 • Feigenboim Yesheyahu
 • Feitek Chaim z rodziną
 • Feldman Elimelech-Kalman
 • Feldman Ruven
 • Feldman Shlomo
 • Feldman Yocheved
 • Ferens Frida
 • Ferens Manye
 • Ferens Moshe
 • Ferens Ruchl
 • Ferens Ruzshe
 • Finkelsztein Chaim z rodziną
 • Finkelsztein Chana z rodziną
 • Finkelsztein Israel-David z rodziną
 • Finkelsztein Leib z rodziną
 • Finkelsztein Maier z rodziną
 • Finkelsztein Miriam z rodziną
 • Finkelsztein Rivka
 • Finkelsztein Shlomo z rodziną
 • Fisz Gitl
 • Fisz Henia
 • Fisz Moshe z rodziną
 • Fisz Sarah
 • Fisz Yeshiyahu
 • Fridberg Aharon
 • Fridberg Avraham
 • Fridberg Avraham-Maier
 • Fridberg Bluma
 • Fridberg Chaim
 • Fridberg David z rodziną
 • Fridberg Dinah
 • Fridberg Dvoreh
 • Fridberg Ester
 • Fridberg Feigl
 • Fridberg Frimet
 • Fridberg Gabriel
 • Fridberg Gitl
 • Fridberg Hinda-Feigl
 • Fridberg Israel
 • Fridberg Kalman z rodziną
 • Fridberg Leibush
 • Fridberg Maier
 • Fridberg Miriam
 • Fridberg Moshe
 • Fridberg Moshe
 • Fridberg Moshe
 • Fridberg Motke
 • Fridberg Nachum
 • Fridberg Reizl
 • Fridberg Rivka
 • Fridberg Rivka
 • Fridberg Ruchl
 • Fridberg Sarah
 • Fridberg Yehoshe
 • Fridberg Yehoshe z rodziną
 • Fridberg Yitzchak-Leib z rodziną
 • Fridberg Zelda
 • Fridman Golda (Olya)
 • Fridman Yichiel (Chilka)
 • Fridman Yosef z rodziną
 • Frucht Bluma
 • Frucht Chaim
 • Frucht Ester-Yocheved
 • Frucht Hershl
 • Frucht Leib
 • Frucht Leibl
 • Frucht Michl
 • Frucht Mordechai
 • Frucht Nechemia
 • Frucht Nechemia
 • Frucht Pinchas
 • Frucht Rivka
 • Frucht Roiza-Feigl
 • Frucht Shimon z rodziną
 • Frucht Yaakov
 • Frucht Yisrael-Yaakov
 • Frucht Yitzchak
 • Furman Sarah
 • Fuxhendler Ester
 • Fuxhendler Itshe-Maier
 • Fuxhendler Malka
 • Fuxhendler Ruchl z rodziną
 • Fuxhendler Sarah
 • Fuxhendler Yocheved
 • Fuxhendler Yosef
 • Fuxhendler Zelman
 • Gabrowicz Moshe z rodziną
 • Gabryczewski Feigl z rodziną
 • Ganciarski Eliezer z rodziną
 • Ganciarski Kopel z rodziną
 • Ganciarski Szolom z rodziną
 • Garf Israel z rodziną
 • Garfinkel Bashe
 • Garfinkel Berel i żona
 • Garfinkel Israel
 • Garfinkel Shlomo
 • Garfinkel Yosef z rodziną
 • Gdalewicz sister
 • Geldowski David-Wolf z rodziną
 • Geldowski Mindel
 • Gersztein Avraham z rodziną
 • Gertler Aba
 • Gertler Chana
 • Gertler Elimelech
 • Gertler Frida
 • Gertler Mordechai-David
 • Gertler Motl
 • Gertler Osher
 • Gertler Sara
 • Gertler Sara-Vitl
 • Gertler Vitl
 • Gertler Yitzhak
 • Gertler Yitzhak
 • Gertler Zisl
 • Gilbert Chanale
 • Gilbert Shlomo z rodziną
 • Ginzberg David z rodziną
 • Ginzburg Avraham z rodziną
 • Ginzburg Moshe z rodziną
 • Gitler David
 • Gitler z rodziną
 • Glat - cała rodzina
 • Glat Israel
 • Glat Moshe z rodziną
 • Glat Nachum
 • Glat Shivka z rodziną
 • Glat Shmuel
 • Gliksman Avraham
 • Gliksman Chaim
 • Gliksman Gitl
 • Gliksman Hirsh z rodziną
 • Gluzman - cała rodzina
 • Gluzman Aharon
 • Gluzman Chaya
 • Gluzman Simcha
 • Gluzman Zusman
 • Gnat Aba-David
 • Gnat Masha
 • Gnat Pesel-Hadasah i jej mąż
 • Gnat Rachel
 • Gnat Rivka-Tziril
 • Gnat Yichil-Alter
 • Gnat Yitzhak-Yaakov
 • Gnat Yitzhak-Yaakov z rodziną
 • Gnat Yosef
 • Goldberg Aidl
 • Goldberg Aidl
 • Goldberg Aitsha z rodziną
 • Goldberg Avraham
 • Goldberg Baltzia
 • Goldberg Beniamin - cała rodzina
 • Goldberg Bluma
 • Goldberg Chana
 • Goldberg David
 • Goldberg Eliezer
 • Goldberg Fania
 • Goldberg Feivl
 • Goldberg Feivl
 • Goldberg Feivl
 • Goldberg Freidl
 • Goldberg Freidl
 • Goldberg Freidl
 • Goldberg Gitl
 • Goldberg Hendl
 • Goldberg Hindl
 • Goldberg Israel
 • Goldberg Leah
 • Goldberg Leibush
 • Goldberg Mair
 • Goldberg Masha
 • Goldberg Mindel
 • Goldberg Moshe
 • Goldberg Moshe
 • Goldberg Moshe
 • Goldberg Moshe
 • Goldberg Moshe-Natan
 • Goldberg Nechemia
 • Goldberg Perl
 • Goldberg Ratzl
 • Goldberg Ruchl
 • Goldberg Ruchl
 • Goldberg Sara
 • Goldberg Sara
 • Goldberg Sheva
 • Goldberg Shmuel
 • Goldberg Simeon
 • Goldberg Yitzhak
 • Goldberg Zelig
 • Goldblum Chava
 • Goldblum Dora
 • Goldblum Leah
 • Goldblum Pinchas
 • Goldblum Zelig
 • Goldfeld Chana
 • Goldlust Bendet
 • Goldlust Chaya
 • Goldlust Gitl
 • Goldlust Moshe
 • Goldlust Yisrael
 • Goldlust Yosef
 • Goldszer Genendl
 • Goldszer Leibush
 • Goldszer Liba
 • Goldszer Moshe-Shmuel
 • Goldsztein Feigl
 • Goldsztein Freida
 • Goldsztein Henia
 • Goldsztein Mair-Fishl
 • Goldsztein Pinchas
 • Goldsztein Shoshana
 • Goldsztein Yentl
 • Goldsztein Yitzhak
 • Goldsztein Yitzhak-Zev
 • Golembiowski Chaya
 • Golembiowski Hershel z rodziną
 • Golembiowski Shaul
 • Gotfrid Aizik z rodziną
 • Gotfrid Avraham
 • Gotfrid Baltzia
 • Gotfrid Boruch
 • Gotfrid Chana-Leah
 • Gotfrid Chava
 • Gotfrid Mendl
 • Gotfrid Mordechai z rodziną
 • Gotfrid Moshe
 • Gotfrid Moshe z rodziną
 • Gotfrid Roza z rodziną
 • Gotfrid Ruchl
 • Gotfrid Shlomo z rodziną
 • Gotfrid Tzvi
 • Gotfrid Wolf z rodziną
 • Gotlib Adam
 • Gotlib Amnoal
 • Gotlib Chana z rodziną
 • Gotlib David and his wife
 • Gotlib Goldele
 • Gotlib Heniek
 • Gotlib Lota
 • Gotlib Moshe z rodziną
 • Gotlib Pesl z rodziną
 • Gotlib Reuven z rodziną
 • Gotlib - cała rodzina
 • Gotlib Tzirl
 • Gotlib Yosef
 • Grosman Mendl z rodziną
 • Grosman Rivka z rodziną
 • Groswaser Chaya
 • Groswaser Itke
 • Groswaser Leib
 • Groswaser Malka
 • Groswaser Sara
 • Groswaser Sara
 • Groswaser Sheindl
 • Groswaser Shlomo
 • Groswaser Yentl
 • Groswaser Yosef
 • Gryn Ester
 • Gryn Nechemia z rodziną
 • Grynberg Aharon
 • Grynberg Aharon-Yosef
 • Grynberg Chana
 • Grynberg Chana
 • Grynberg Fridel
 • Grynberg Fridl
 • Grynberg Hinda-Rachl
 • Grynberg Mair-Sholom
 • Grynberg Rachel
 • Grynberg Sheindl
 • Grynberg Shmuel
 • Grynberg Tzvi-Hershl
 • Grynberg Yaakov
 • Grynblat Eliezer
 • Grynblat Miriam
 • Grynblat Rivka
 • Grynblat Sima
 • Grynboim Aharon-Noach
 • Grynboim Chaim
 • Grynboim Chaya-Dina
 • Grynboim David
 • Grynboim Feigl
 • Grynboim Miriam
 • Grynboim Mordechai
 • Grynboim Moshe
 • Grynboim Rachel
 • Grynboim Wolf
 • Grynboim Yehudit
 • Grypner Mendel z rodziną
 • Grzybmacher Chaya-Sarah
 • Grzybmacher Rachel
 • Grzybmacher Yerachmiel-Moshe
 • Grzybmacher Yitzhak-Yaakov
 • Grzybmacher Yonatan-Falek
 • Gursky Chaya
 • Gursky Mair
 • Gursky Mordechai-Gimpel
 • Gursky Moshe
 • Gursky Rivka
 • Gurtman Artek
 • Gurtman Baltzia
 • Gurtman Dvora
 • Gurtman Lushia
 • Gutman Bashe
 • Gutman Berish
 • Gutman Chana
 • Gutman Chana
 • Gutman Chanina
 • Gutman Ester
 • Gutman Ester-Chana
 • Gutman Feigl
 • Gutman Gitl
 • Gutman Hilel
 • Gutman Itshe
 • Gutman Moshe
 • Gutman Reizl
 • Gutman Roza
 • Gutman Sarah
 • Gutman Sarah
 • Gutman Shmuel-Eliahu
 • Gutman Yaakov
 • Gutman Yaakov-David
 • Guze Chana
 • Guze Chaya
 • Guze Rivka
 • Guze Sarah
 • Halperin Avraham
 • Halperin Chana
 • Halperin Chaya z rodziną
 • Halperin Dina
 • Halperin Feigl
 • Halperin Hinda
 • Halperin Maier-Sholom
 • Halperin Mala
 • Halperin Miriam
 • Halperin Rachel
 • Halperin Rivka
 • Halperin Ruven z rodziną
 • Halperin Sarah
 • Halperin Sarah
 • Halperin Sarah
 • Halperin Shlomo
 • Halperin Shmelke z rodziną
 • Halperin Shmuel
 • Halperin Tzvi-Hersh
 • Halperin Yaakov
 • Halperin Yehudah-Shaul z rodziną
 • Halperin Yosef
 • Hamburg Golda
 • Hamburg Yisrael
 • Hamer Eliezer
 • Hamer Feigl
 • Hamer Nachum
 • Hamer Reizl
 • Hamer Tzesha
 • Hamer Tzesha
 • Hamer Tzipa
 • Haneft Breindl
 • Haneft Chana
 • Haneft Eliahu
 • Heit Shlomo
 • Helberg Ester z rodziną
 • Helberg Shlomo z rodziną
 • Henig Aba i żona
 • Henig Bat-sheva
 • Henig Chaya
 • Henig Leibush
 • Henig Malka
 • Henig Motl
 • Henig Yona
 • Herszberg Chaim
 • Herszberg Feivl
 • Herszberg Shmuel
 • Herszberg Zalman z rodziną
 • Herszkowicz Aidl
 • Herszkowicz Akiva
 • Herszkowicz Bronia
 • Herszkowicz Dvoreh i dzieci
 • Herszkowicz Eliezer z rodziną
 • Herszkowicz Frida
 • Herszkowicz Leah
 • Herszkowicz Nutel i dzieci
 • Herszkowicz Rivka
 • Herszkowicz Shlomo
 • Herszkowicz Tzirl i dzieci
 • Herszkowicz Yaakov
 • Heszes Shmuel z rodziną
 • Hofman Chaya
 • Hofman Hinda
 • Hofman Israel
 • Hofman Liba
 • Hofman Pinchas
 • Hofman Roza
 • Hofman Shlomo z rodziną
 • Hofman Yadzie
 • Horowicz Aharon
 • Horowicz Gitl z rodziną
 • Horowicz Hela
 • Horowicz Leibl
 • Horowicz Leibl z rodziną
 • Horowicz Moshe
 • Horowicz Moshe z rodziną
 • Horowicz Ruzshe
 • Horowicz Ruzshe
 • Horowicz Salek
 • Horowicz Sarah
 • Horowicz Tzesha
 • Horowicz Tzesha
 • Horowicz wdowa po Enzlu i córk
 • Horowicz Yekutiel z rodziną
 • Horowicz Yosef i żona
 • Horowicz Zoshe
 • Ickowicz Chava
 • Ickowicz Perl
 • Ickowicz Yitzhak (Itsha)
 • Ickowitsz Mala
 • Isakow Henech-Motl
 • Iserowski Feigl
 • Iserowski Malka
 • Iserowski Sara
 • Iserowski Shlomo
 • Iserowski Yoab
 • Izraelewicz Izrael David z rodziną
 • Izralewicz Eidel
 • Izralewicz Frimet z rodziną
 • Izralewicz Leibush z rodziną
 • Izralewicz Shlomo
 • Izralewicz Simeon z rodziną
 • Jablonka Aidl
 • Jablonka Breindl
 • Jablonka Maier
 • Jablonka Yaakov
 • Jakubowicz Miriam
 • Jakubowicz Zelman
 • Joachimek Malka
 • Judenherc - cała rodzina
 • Judenherc Moniek
 • Judenherc Pesl
 • Judkewicz Shlomo z rodziną
 • Jurista Moshe-David z rodziną
 • Jurista Shmuel
 • Kac Aharon z rodziną
 • Kac Bela
 • Kac Etka
 • Kac Motek
 • Kac Sholom
 • Kac Sholom z rodziną
 • Kac Yehudit
 • Kalisz Hershl z rodziną
 • Kamrat Chana
 • Kamrat Gitl
 • Kamrat Ruchl
 • Kantorowicz Avraham
 • Kantorowicz Chana
 • Kantorowicz Miriaml
 • Kardowicz Yaakov-Mendl i żona
 • Kasyrer Bracha
 • Kasyrer Chaim z rodziną
 • Kasyrer Chana
 • Kasyrer Ester
 • Kasyrer Leibl
 • Kasyrer Shprintza
 • Kaufman Avraham
 • Kaufman Baltzia
 • Kaufman Baltzia
 • Kaufman Beniamin
 • Kaufman Chanele
 • Kaufman Eidl
 • Kaufman Leah
 • Kaufman Leib
 • Kaufman Leibl
 • Kaufman Rivkale
 • Kaufman Sincha
 • Kaufman Yaakov
 • Kaufman Yitzchak
 • Kaufman Yosef
 • Kaufman Zusman
 • Kaufman Zusman z rodziną
 • Kaufman Zusman z rodziną
 • Keizer Chaya
 • Keizer Feigl z rodziną
 • Keizer Yosef z rodziną
 • Kenig David z rodziną
 • Kenig Sheindl
 • Kenigsztein Chana
 • Kenigsztein Chaya
 • Kenigsztein Ester
 • Kenigsztein Etl
 • Kenigsztein Hilel
 • Kenigsztein Menachem
 • Kenigsztein Tzipora
 • Kenigsztein Yaakov
 • Kenigsztein Yitzchak
 • Kerner - cała rodzina
 • Kleiner Moshe z rodziną
 • Kluska Chaya
 • Kluska Frumet
 • Kluska Gitl
 • Kluska Henia z rodziną
 • Kluska Leah
 • Kluska Sarah
 • Kluska Shifra
 • Kluska Yehudah z rodziną
 • Kluska Zev-Wolf z rodziną
 • Kohen Pinchas z rodziną
 • Kohen Shmuel z rodziną
 • Kohen Zishe z rodziną
 • Kokielka Chaim
 • Kokielka Moshe z rodziną
 • Kokielka Moshe z rodziną
 • Kokielka Shmuel z rodziną
 • Kokielka Zusman z rodziną
 • Kolymek Aba z rodziną
 • Kolymek Moshe-Chaim z rodziną
 • Komar Avraham-Yitzchak
 • Komar Chana
 • Komar Dvoreh
 • Komar Liba
 • Koniecpolski Yosef i żona
 • Kopelmeister Yeshiahu z rodziną
 • Koplan - cała rodzina
 • Koplowicz Aba i żona
 • Koplowicz Yosef z rodziną
 • Korn Beila
 • Korn Eliezer
 • Korn Freidl
 • Korn Moshe-Shmuel
 • Korn Naftali
 • Korn Nechemia
 • Korn Sarah
 • Korn Tziporah-Leah
 • Kornberg Arya
 • Kornberg Chaim
 • Kornberg Natan-David
 • Kornberg Yosef
 • Kosowski Chana-Leah
 • Kosowski Chaya
 • Kosowski Fishl z rodziną
 • Kosowski Hadasah
 • Kosowski Hinda
 • Kosowski Leib z rodziną
 • Kosowski Moshe z rodziną
 • Kosowski Nechemia
 • Kosowski Rivka
 • Kosowski Sheindl
 • Kosowski Yichiel-Moshe
 • Kozlowski Avraham
 • Kozlowski Beniamin
 • Kozlowski Chana
 • Kozlowski Chana
 • Kozlowski Chaya
 • Kozlowski Chaya
 • Kozlowski David
 • Kozlowski Dov
 • Kozlowski Dvoreh
 • Kozlowski Leah
 • Kozlowski Mendl
 • Kozlowski Mordechai
 • Kozlowski Osher
 • Kozlowski Ruven-Yichiel
 • Kozlowski Sarah
 • Kozlowski Sarah-Hendl
 • Kozlowski Tziporah
 • Kozlowski Tzvi
 • Kozlowski Tzvi
 • Kozlowski Tzvi-Hersh
 • Kozlowski Yaakov-Maier
 • Kozlowski Yaakov-Maier
 • Kozlowski Yaakov-Maier
 • Kozlowski Yichiel
 • Kozlowski Yichiel
 • Kraszniecki Chana
 • Kraszniecki Eliezer
 • Kraszniecki Mendl
 • Kraszniecki Sarah
 • Kremski Chaya
 • Kremski David
 • Kremski David z rodziną
 • Kremski Doba
 • Kremski Dvoreh
 • Kremski Eidl z rodziną
 • Kremski Feivish z rodziną
 • Kremski Fridl
 • Kremski Frumet
 • Kremski Moshe
 • Kremski Shimon z rodziną
 • Kremski Shmuel z rodziną
 • Kremski Yosef z rodziną
 • Kuperberg Moshe z rodziną
 • Kuszniewski Hersh
 • Kuszniewski Maier
 • Lady Ezriel z rodziną
 • Laks Avraham
 • Laks Chaim-Maier
 • Laks Frida
 • Laks Henia
 • Laks Yaakov
 • Laks Yisrael
 • Landau Aharon
 • Landau Moshe
 • Landau Rachel
 • Landau Yechzkel
 • Landau Yitzchak Maier
 • Latorewski Ruven z rodziną
 • Latorewski Shlomo z rodziną
 • Latoś - cała rodzina
 • Lau Dobka
 • Lau Gedalia z rodziną
 • Lau Israel-David z rodziną
 • Lau Karola
 • Lau Sheindl
 • Lau Wolf
 • Lederman Alter
 • Lederman Avraham-Mordechai
 • Lederman Betzalel
 • Lederman Breindl
 • Lederman Chaim
 • Lederman Chaim-Leib
 • Lederman Chanala
 • Lederman Chaya
 • Lederman Chaya
 • Lederman Chaya
 • Lederman Chaya
 • Lederman Dvora
 • Lederman Ester
 • Lederman Feigl
 • Lederman Frimet
 • Lederman Gabriel
 • Lederman Golda
 • Lederman Gutshe
 • Lederman Hena
 • Lederman Hershl
 • Lederman Hodel
 • Lederman Kopl
 • Lederman Leah
 • Lederman Leib-Hersh
 • Lederman Leib-Hersh
 • Lederman Mala
 • Lederman Malka z rodziną
 • Lederman Mindl
 • Lederman Mindl
 • Lederman Mordechai z rodziną
 • Lederman Moshe
 • Lederman Moshe
 • Lederman Moshe
 • Lederman Moshe
 • Lederman Osher
 • Lederman Rachela
 • Lederman Reizl
 • Lederman Reizl
 • Lederman Rivka
 • Lederman Roiza
 • Lederman Roiza
 • Lederman Shlomo
 • Lederman Shmuel
 • Lederman Sima
 • Lederman Yaakov
 • Lederman Yaakov
 • Lederman Yechiel
 • Lederman Yehoshe
 • Lederman Yitzhak-Yaakov
 • Lederman Yosl
 • Leichter Avraham z rodziną
 • Leichter Vitl
 • Leizerowicz Avraham
 • Leizerowicz Kopl
 • Leizerowicz Moshe-Naftali
 • Leizerowicz Roiza
 • Leizerowicz Yaakov
 • Leizerowicz Yaakov z rodziną
 • Lentszner Chanale
 • Lentszner Golda
 • Lentszner Gutshe
 • Lentszner Michal
 • Lentszner Mordechai z rodziną
 • Lentszner Mordechai z rodziną
 • Lentszner Shmuel-Leib
 • Lentszner Shraga
 • Lentszner Simele
 • Lewin Motl
 • Lewin Perl
 • Lewin Roiza
 • Lewin Sarah
 • Lewin Shaul
 • Lewinzon Tzipora
 • Liber Avraham i żona
 • Liber Israel i żona
 • Liberman Ester
 • Liberman Shabtai
 • Lindenfeld Gustav i żona
 • Lindenfeld Lonia z rodziną
 • Lipmanowicz Bernard
 • Lipmanowicz Chaya-Dvora
 • Lipmanowicz David-Eliyahu
 • Lipmanowicz Dvora-Frimet
 • Lipmanowicz Frida
 • Lipmanowicz Frimet
 • Lipmanowicz Frimet
 • Lipmanowicz Frimet
 • Lipmanowicz Gdalia
 • Lipmanowicz Gitl-Rochma
 • Lipmanowicz Maier
 • Lipmanowicz Malka
 • Lipmanowicz Moris
 • Lipmanowicz Moshe-Maier
 • Lipmanowicz Natan-Chaim
 • Lipmanowicz Natan-Dov
 • Lipmanowicz Natan-Zacharia
 • Lipmanowicz Sarah
 • Lipmanowicz Tzirul
 • Lipmanowicz Wolf
 • Lipmanowicz Yitzhak
 • Lipski Chaya-Sarah
 • Lipski Moshe-Efraim
 • Litmanowicz Berel z rodziną
 • Litmanowicz Leibl
 • Londner Chaim z rodziną
 • Londner Chaim-Moshe
 • Londner Chana-Roiza
 • Londner David
 • Londner Golda
 • Londner Maier
 • Londner Menachem-Mendl
 • Londner Mendl
 • Londner Reizl
 • Londner Sarah
 • Londner Sarah
 • Londner Simeon
 • Lubling Chana
 • Lubling Hirsh
 • Lubling Kreindl
 • Lubling Perl
 • Lubling Rachel-Leah
 • Lubling Yaakov
 • Machtinger Alte
 • Machtinger Chaim z rodziną
 • Machtinger Hershl z rodziną
 • Machtinger Zlata z rodziną
 • Majerowicz Avraham z rodziną
 • Majerowicz Shlomo z rodziną
 • Majersohn Lipa
 • Majersohn Yehoshe z rodziną
 • Malinowicer Baltshe
 • Malinowicer Mendl
 • Malinowicer Sarah
 • Malinowicer Yaakov
 • Malkin - cała rodzina
 • Mandel Chanale
 • Mandel Chaya
 • Mandel Fridl
 • Mandel Moshe-Mordechai
 • Mandel Perl
 • Mandel Yechezkel z rodziną
 • Manela Boruch
 • Manela David z rodziną
 • Manela Simeon
 • Manela Simeon z rodziną
 • Manela Yehoshe
 • Manela Yente
 • Markman Avigdor z rodziną
 • Markman Chava
 • Markowiecki Avraham-Mordechai
 • Markowiecki Chaim-Eliyahu
 • Markowiecki Chana-Feigl
 • Markowiecki Malka
 • Markowiecki Moshe
 • Markowiecki Natan-Dov
 • Markowiecki Reizl
 • Markowiecki Rivka
 • Markowiecki Yesheyahu
 • Marmor Chaya
 • Marmor Hinda
 • Marmor Leib
 • Marmor Rivka
 • Marmor Simeon
 • Marmor Yerachmiel
 • Meizels Berish z rodziną
 • Mendrowski Gitl
 • Mendrowski Leibush
 • Mermlsztein - cała rodzina
 • Michalewicz Miriam
 • Michalewicz Rivka
 • Michalewicz Sarah
 • Midliarz Bashe
 • Midliarz Yisrael-Itzchak z rodziną
 • Minc Alta
 • Minc Chaya
 • Minc David
 • Minc Dina
 • Minc Hershl
 • Minc Leibush
 • Minc Michal
 • Minc Miriam
 • Minc Natan z rodziną
 • Minc Rachel z rodziną
 • Minc Rafal
 • Minc Rechl
 • Minc Rocha
 • Minc Shmuel
 • Minc Simeon
 • Minc Tobia
 • Minc Tziporah
 • Minc Yesheyahu z rodziną
 • Minc Yitzchak
 • Minc Zorech z rodziną
 • Miodownik - cała rodzina
 • Miodownik - cała rodzina
 • Mlynarski Leah
 • Mlynarski Moshe
 • Mlynarski Shmuel
 • Mlynarski Yisrael
 • Moer Hela
 • Moer Mala
 • Moer Mania
 • Moer Monika
 • Moer Moshe z rodziną
 • Moer Tomash
 • Moer Yosef
 • Moer Zelig
 • Moneta Leibush z rodziną
 • Mordkowicz Alexander
 • Mordkowicz Avraham
 • Mordkowicz Beniamin
 • Mordkowicz Bronia (Berman)
 • Mordkowicz Chava
 • Mordkowicz Chaya
 • Mordkowicz Daniel
 • Mordkowicz Ester
 • Mordkowicz Eva
 • Mordkowicz Gitl
 • Mordkowicz Heniek
 • Mordkowicz Hinda Rocha
 • Mordkowicz Kalman
 • Mordkowicz Leah
 • Mordkowicz Mada
 • Mordkowicz Neche
 • Mordkowicz Roize
 • Mordkowicz Roize
 • Mordkowicz Roize
 • Mordkowicz Ruven
 • Mordkowicz Sarah z rodziną
 • Mordkowicz Zelman
 • Mrowicz Masha
 • Mrowicz Sheva
 • Mulsztein Ester
 • Mulsztein Fala
 • Mulsztein Moshe
 • Mulsztein Tzizia
 • Nabarski Avraham z rodziną
 • Nabarski Kopl z rodziną
 • Nabarski Mendl z rodziną
 • Nabarski Saltshe
 • Nabarski Sarah-Necha z rodziną
 • Nabarski Yaakov-Mordechai z rodziną
 • Nachemia Hersh-Yosef
 • Nachemia Saltshe
 • Nachemia Zelig
 • Neihoiz - cała rodzina
 • Niedzwiecki Chana
 • Niedzwiecki Leibl
 • Niedzwiecki Rivka
 • Niedzwiecki Ruven
 • Niedzwiecki Sarah
 • Niedzwiecki Yehoshe-David
 • Noigel Mendl z rodziną
 • Noigel Yosef z rodziną
 • Norik Alter-Wolf
 • Norik Baltshe
 • Norik Chaya
 • Norik Leibush z rodziną
 • Norik Maier
 • Norik Moshe
 • Norik Shmuel
 • Norik Yaakov
 • Norik Zelman
 • Nusinowicz Wolf z rodziną
 • Nutkiewicz Peretz z rodziną
 • Obicki Avraham z rodziną
 • Obicki Yosef z rodziną
 • Oborzanek Beila
 • Oborzanek Eliyahu
 • Oborzanek Ester
 • Oborzanek Gusta
 • Oborzanek Mair
 • Oborzanek Rivka
 • Oborzanek Shloma
 • Oborzanek Toiba
 • Oborzanek Yaakov
 • Oborzanek z rodziną
 • Okowita Chaim z rodziną
 • Okowita Chana z rodziną
 • Okowita David
 • Okowita Dvora
 • Okowita Eidl
 • Okowita Ester
 • Okowita Ezrial
 • Okowita Genendl
 • Okowita Genendl
 • Okowita Israel z rodziną
 • Okowita Leah-Eidl
 • Okowita Leib
 • Okowita Malka
 • Okowita Moshe
 • Okowita Reizl
 • Okowita Rivka
 • Okowita Sheindl z rodziną
 • Okowita Shlomo
 • Okowita Tirtza z rodziną
 • Okowita Volf
 • Okowita Yaakov-Avraham
 • Okowita Yitzhak
 • Okowita Yoska
 • Okowita Yudl
 • Orbach Berish z rodziną
 • Orbach Hertzka z rodziną
 • Orbach Yaakov z rodziną
 • Orbach z rodziną
 • Oselka Alter Shabtai z rodziną
 • Oselka Eliezer
 • Oselka Ester
 • Oselka Shlomo Avner z rodziną
 • Oselka Shlomo z rodziną
 • Osjarz Chava z rodziną
 • Osjarz David z rodziną
 • Oszpiz Chaneleh z rodziną
 • Oszpiz Israel z rodziną
 • Oszpiz Pinchas z rodziną
 • Oszpiz Shmuel z rodziną
 • Ożarowski Akiba
 • Ożarowski Gabriel
 • Ożarowski Tzina
 • Ożarowski Yosef z rodziną
 • Ożarowski Yosel z rodziną
 • Pacyerkowski Gutshe
 • Pardes Ester z rodziną
 • Pardes Moshe-Mordechai z rodziną
 • Pardes Yaakov i żona
 • Pas Chaya
 • Pas Mordechai z rodziną
 • Pas Moshe
 • Pas Ruven
 • Pas Shlomo z rodziną
 • Pas Yaakov-Yitzchak z rodziną
 • Pas Yechiel
 • Pleszowski Chaim-Hersh z rodziną
 • Pleszowski Chana-Feigl
 • Pleszowski Chanoch z rodziną
 • Pleszowski Chaya
 • Pleszowski David
 • Pleszowski Frida
 • Pleszowski Golda
 • Pleszowski Hodl
 • Pleszowski Israel
 • Pleszowski Leah
 • Pleszowski Peretz-Yosef
 • Pleszowski Perl
 • Pleszowski Rivka
 • Pleszowski Rivka
 • Pleszowski Ruchl
 • Pleszowski Sarah
 • Pleszowski Yeshiyahu
 • Pleszowski Yeshiyahu
 • Plucienik Leibush z rodziną
 • Plucienik Miriam z rodziną
 • Podolski Chaim z rodziną
 • Poliak Dr. z rodziną
 • Polrylnicki Alter
 • Polrylnicki Beila
 • Polrylnicki Hendl
 • Polrylnicki Leah
 • Polywa - cała rodzina
 • Potaszynski Ben-Tzion
 • Potaszynski Feitl
 • Potaszynski Kalman
 • Potaszynski Malka
 • Potaszynski Sima
 • Preis Beniamin
 • Preis Chaya
 • Preis David z rodziną
 • Preis Feivl
 • Preis Israel
 • Preis Itshe
 • Preis Manye
 • Preis Michal
 • Preis Mina
 • Preis Mindl
 • Preis Moniek
 • Preis Moshe
 • Preis Motl
 • Preis Motl z rodziną
 • Preis Ruven
 • Preis Ruzshe
 • Preis Shlomo
 • Preis Shmuel
 • Preis Yosef
 • Preis Yosef
 • Preis Yosef
 • Preis Yosef
 • Preis Zoshka
 • Probolowski Avraham z rodziną
 • Probolowski Yekutiel
 • Proszowski Motl
 • Proszowski Pinchas
 • Proszowski Sarah
 • Proszowski Shifra
 • Proszowski Shlomo
 • Proszowski Wolf z rodziną
 • Przendza Hershl z rodziną
 • Przepiorka Yechiel z rodziną
 • Przysuski Sarah z rodziną
 • Rafalowicz - cała rodzina
 • Rakowski Beniamin z rodziną
 • Rakowski Chaim z rodziną
 • Rakowski Hendl z rodziną
 • Rakowski Ruzshe z rodziną
 • Rakowski Shmuel z rodziną
 • Rakowski Yehoshe z rodziną
 • Rakowski Yosef z rodziną
 • Rakowski Yosef z rodziną
 • Recht - cała rodzina
 • Reizman - cała rodzina
 • Reizman Fala
 • Reizman Henich
 • Reizman Sarah
 • Reizman Zishe
 • Reizman Zusman z rodziną
 • Rembiszewski Hendl
 • Renkoszynski Chaya
 • Renkoszynski Gitl
 • Renkoszynski Leibush z rodziną
 • Riger Alexander
 • Riger Malka
 • Riger Tzipora
 • Riger Tzvi
 • Riterband Ben-Tzion
 • Riterband Ester
 • Riterband Feige
 • Riterband Feigl
 • Riterband Feivl
 • Riterband Freidl
 • Riterband Israel z rodziną
 • Riterband Itshe
 • Riterband Mendl
 • Riterband Miriam
 • Riterband Moshe
 • Riterband Pesl
 • Riterband Rivka
 • Riterband Ruchel
 • Riterband Ruven
 • Riterband Sarah
 • Riterband Sarah
 • Riterband Tzirul
 • Riterband Yentl
 • Roizental Leahle
 • Rosenberg Majer
 • Rotbard Eliezer z rodziną
 • Rozdzial Reizl
 • Rozen Aizik
 • Rozen David
 • Rozen Israel
 • Rozen Lipa
 • Rozen Manele
 • Rozen Monish
 • Rozen Ronik
 • Rozen Shmuel
 • Rozen Sholom
 • Rozenboim Liba
 • Rozenboim Sheindele z rodziną
 • Rozenboim Yitzchak z rodziną
 • Rozencweig Elimelech
 • Rozencweig Shaul z rodziną
 • Rozencweig Zalman-Yosef z rodziną
 • Rozenholc Berl z rodziną
 • Rozenholc Boruch
 • Rozenholc Edina
 • Rozenholc Leah
 • Rozenholc Naftali
 • Rozenholc Naftali
 • Rozenholc Rivka
 • Rozenholc Sarah Chana
 • Rozenholc Shlomo
 • Rozenholc Shoshana
 • Rozenholc Shoshana
 • Rozenholc Shoshana
 • Rozenholc Toiba
 • Rozenholc Yaakov z rodziną
 • Rozenholc Yehudah
 • Rozenholc Yitzchak-Maier
 • Rozenholc Yonah
 • Rozenholc Yosef
 • Rozenholc Zelig
 • Rozenholc Zelig
 • Rozenholc Zev
 • Rubinek Chana
 • Rubinek Israel
 • Rubinek Lipa
 • Rubinek Morchechai
 • Rubinek Moshe
 • Rubinek Rivka
 • Rubinek Yesheyahu
 • Rubinek Yesheyahu-Leib z rodziną
 • Rubinski Fala
 • Rubinski Feige
 • Rubinski Feige
 • Rubinski Itshe
 • Rubinski Moshe
 • Rubinski Pinchas
 • Rubinski Roza
 • Rubinski Ruzshe
 • Rubinski Tzesha
 • Rubinski Yosef
 • Rubinsztein Aba
 • Rubinsztein Akiba
 • Rubinsztein Akiba
 • Rubinsztein Berl
 • Rubinsztein Chaim-Mendl
 • Rubinsztein Chaim-Natan
 • Rubinsztein Chana
 • Rubinsztein Chaya-Reizl
 • Rubinsztein Dora
 • Rubinsztein Dvoreh
 • Rubinsztein Eliezer
 • Rubinsztein Ester
 • Rubinsztein Gnendl
 • Rubinsztein Gutshe
 • Rubinsztein Kalman
 • Rubinsztein Mendl
 • Rubinsztein Mindl
 • Rubinsztein Miriam
 • Rubinsztein Moshe-Fishl
 • Rubinsztein Ratzl
 • Rubinsztein Reizl
 • Rubinsztein Rivka
 • Rubinsztein Saltshe
 • Rubinsztein Yosef
 • Rybak Eliyahu
 • Rybak Sarah
 • Sankiewicz Avraham-Yaakov z rodziną
 • Sankiewicz Leibl
 • Sankiewicz Malka
 • Sankiewicz Moshe z rodziną
 • Sankiewicz Sana
 • Sankiewicz Sarah-Gitl
 • Sankiewicz Shmuel-Yitzhak
 • Sankiewicz Shprintza z rodziną
 • Sankiewicz Yisrael-Naftali
 • Skobelski Eliezer z rodziną
 • Skobelski Israel-David z rodziną
 • Skobelski Moshe-Maier z rodziną
 • Skobelski Yosef
 • Skobelski Zelman
 • Skobski Golda z rodziną
 • Skobski Itzik z rodziną
 • Skobski Shmuel z rodziną
 • Slabencki - cała rodzina
 • Slabencki Moshe z rodziną
 • Slabencki Rikl
 • Slud Chana
 • Slud Yitzchak-Maier
 • Sobkowski Avraham
 • Sobkowski Chana
 • Sobkowski Chaya-Sarah
 • Sobkowski Leibl
 • Sobkowski Mindl
 • Sobkowski Yadzia
 • Soliarz Beniamin z rodziną
 • Soliarz Berl
 • Soliarz Breindl
 • Soliarz Chana
 • Soliarz Mair z rodziną
 • Soliarz Menachem-Moshe
 • Soliarz Michal
 • Soliarz Miriam
 • Soliarz Sarah
 • Soliarz Sheindl-Reizl
 • Soliarz Yitzchak (Itshe)
 • Soliarz Yitzchak-Leib
 • Soliarz Yosef i żona
 • Solnik Beila-Dina
 • Solnik Kalymonos-Kalman
 • Solnik Rivka
 • Solowicz Avraham z rodziną
 • Solowicz Moniek
 • Stowiecki Baltshe
 • Stowiecki Chaim-Elihu
 • Stowiecki David
 • Stowiecki Feivish z rodziną
 • Stowiecki Maier
 • Stowiecki Malka
 • Stowiecki Moshe
 • Stowiecki Peretz
 • Stowiecki Ruzshe
 • Stowiecki Yehoshe
 • Stowiecki Yitzhak
 • Stundenberg Eliezer
 • Stundenberg Peretz i żona
 • Stundenberg Rivka
 • Stundenberg Shmiah
 • Stundenberg Wolf
 • Stundenberg Yosef z rodziną
 • Suchecki Sarah
 • Suchecki Yaakov-David
 • Sultanik - cała rodzina
 • Szachter Dvoreh
 • Szachter Eidl
 • Szachter Golda
 • Szachter Ruda
 • Szachter Shmuel z rodziną
 • Szachter Sima
 • Szaferman Dr. Julian i żona
 • Szal Baltzye
 • Szal Chaya
 • Szal Freidl
 • Szal Frumet
 • Szal Mendl
 • Szapszowicz Hinda
 • Szapszowicz Maier-Sholom
 • Szapszowicz Ruven z rodziną
 • Szapszowicz Yaakov z rodziną
 • Szapszowicz Yesheyahu
 • Szapszowicz Zelman z rodziną
 • Szapszowski Chana
 • Szapszowski David
 • Szapszowski Sarah
 • Szapszowski Tzipora
 • Szapszowski Yehudah
 • Szapszowski Yitzchak
 • Szapszowski Yoel
 • Szapszowski Yonah
 • Szaulewicz Shaul z rodziną
 • Szeikewicz Manye
 • Szeikewicz Sala
 • Szeler - cała rodzina
 • Szeler Chana
 • Szeler Chana
 • Szeler Eliezer
 • Szeler Malka
 • Szeler Shmuel-Zainvil
 • Szeler Yoel
 • Szenker Aharon-Ber
 • Szenker Aharon-Shmuel
 • Szenker Moshe-Maier
 • Szenker Rikl z rodziną
 • Szenker Yaakov z rodziną
 • Szenker Zusman
 • Szledzik Aba z rodziną
 • Szledzik Chaya
 • Szledzik Dina
 • Szledzik Nemi
 • Szledzik Yaakov
 • Szledzik Yosef & rodzina
 • Szlencki Avraham z rodziną
 • Szlencki Chaya
 • Szlencki Dina
 • Szlencki Ester
 • Szlencki Frida
 • Szlencki Hertzka z rodziną
 • Szlencki Maier z rodziną
 • Szlencki Moshe
 • Szlencki Nemi
 • Szlencki Shlomo z rodziną
 • Szlencki Wolf z rodziną
 • Szlencki Yaakov
 • Szlencki Yitzchak
 • Szlencki Yonah
 • Szlencki Zev
 • Szpilberg Avraham-Yosef z rodziną
 • Szpilberg David
 • Szpilberg Eliyahu z rodziną
 • Szpilberg Hershl
 • Szpilberg Hershl
 • Szpilberg Nana
 • Szpilberg Rivka
 • Szpilberg Yaakov
 • Szpilberg Yitzchak z rodziną
 • Szpira Chaim
 • Szpira Chana
 • Szpira Chava-Matl (Rebbetzin ZTz”L)
 • Szpira Chaya Rachl (wife of HaAdmo’r of Kinsk ZTz”L)
 • Szpira Miriam
 • Szpira Perl (Rebbetzin from Lopuszno)
 • Szpira Rabbi Yaakov-Yitzchak Z”L
 • Szpira Shlomo (HaAdmo’r ZTz”L)
 • Szpira Yocheved
 • Sztark David
 • Sztark Feigl
 • Sztark Israel
 • Sztark Shimon z rodziną
 • Sztark Vitl
 • Sztark Zelda z rodziną
 • Sztark Zusman
 • Sztarkman Aharon
 • Sztarkman Dina
 • Sztarkman Feigl
 • Sztarkman Pesl
 • Sztarkman Reizl
 • Sztarkman Yehudah
 • Sztarkman Yosef
 • Sztern Yitzchak-Maier z rodziną
 • Szternfeld Fela
 • Szternfeld Frida
 • Szternfeld Leonya
 • Szternfeld Mala
 • Szternfeld Mala
 • Szternfeld Pinchas
 • Szternfeld Ruzshe
 • Szternfeld Yaakov
 • Szternfeld Yitzchak
 • Szternfeld Yonah z rodziną
 • Szternfeld Yosef
 • Szternzys Aharon-Yosef i żona
 • Sztrozberg - cała rodzina
 • Sztrumf Moshe i żona
 • Szulman - cała rodzina
 • Szwarcbard Adela
 • Szwarcbard Avraham
 • Szwarcbard Leon
 • Szwarcbard Manye
 • Szwarcbard Nina
 • Szwarcbard Zishe
 • Szwarcbard Zoshke
 • Szwarcbaum Hershl z rodziną
 • Szwarcbaum Manye
 • Szwarcmayer Gutshe
 • Szwarcmayer Moshe z rodziną
 • Szydlowski Chana-Miriam
 • Szydlowski Hena-Rachel
 • Szydlowski Israel
 • Szydlowski Kalman
 • Szydlowski Moshe-David
 • Taszme Avraham z rodziną
 • Taszme Genia
 • Tchurż Aba z rodziną
 • Teichholc Chava
 • Teichholc Gabriel (MO”Tz)
 • Teichholc Malka
 • Teichholc Natan
 • Teichholc Rivka
 • Teichholc Sarah
 • Teichner Aizik z rodziną
 • Teichner Chaya Shprintze
 • Teichner Fridel
 • Teichner Hersh-Wolf z rodziną
 • Teichner Liba
 • Teichner Mordechai-Akiba z rodziną
 • Teichner Rivka
 • Teichner Yesheihu z rodziną
 • Teitelboim Henoch z rodziną
 • Teitelboim Hershl z rodziną
 • Teitelboim Pinchas z rodziną
 • Teitelboim Pinchas z rodziną
 • Teitelboim Yaakov z rodziną
 • Teitelboim Yekutiel z rodziną
 • Temkin Yehoshe z rodziną
 • Tenenboim - cała rodzina
 • Tenenboim Leibush z rodziną
 • Tenenboim Perl
 • Tenenboim Shlomo
 • Tislowicz - cała rodzina
 • Titelman Yosef z rodziną
 • Toporski Alter
 • Toporski Avraham
 • Toporski Leah
 • Toporski Natan
 • Toporski Perl
 • Toporski Ruzshe
 • Toporski Shifra
 • Torbecki Leibush
 • Treister Bluma
 • Treister Chana
 • Treister Chaya-Feigl
 • Treister Etl
 • Treister Feigl-Tzipora
 • Treister Moshe
 • Treister Moshe-Wolf
 • Treister Perl-Pnina
 • Treister Rachel
 • Treister Sarah
 • Treister Tzvi-Hersh
 • Treister Yaakov-Zev
 • Treister Yachet
 • Treister Yechiel
 • Treister Yehudit
 • Treister Yosef z rodziną
 • Treister Zisl
 • Treitman Aharon i żona
 • Treitman Zelig
 • Turner - cała rodzina
 • Turner Ester
 • Turner Leibush
 • Turner Leibush
 • Turner Motl
 • Turner Sheindl-Riva
 • Waksboim Alter
 • Waksboim Avraham
 • Waksboim Bracha
 • Waksboim Chava
 • Waksboim Feiga
 • Waksboim Henich
 • Waksboim Israel
 • Waksboim Malka
 • Waksboim Moshe
 • Waksboim Nechama
 • Waksboim Perl
 • Waksboim Perl
 • Waksboim Pinchas
 • Waksboim Tzirl
 • Waksboim Zelig
 • Waksman Chana
 • Waksman David z rodziną
 • Waksman Israel z rodziną
 • Wargon Israel z rodziną
 • Wargon Moshe i żona
 • Wargon Shaul z rodziną
 • Warszawski Moshele
 • Warszawski Yochved
 • Warszawski Yonatan
 • Wdowinski Chana z rodziną
 • Wdowinski David z rodziną
 • Wdowinski Mindel z rodziną
 • Wdowinski Moshe
 • Wdowinski Sheindl-Beila
 • Wdowinski Yosef
 • Weicman Avraham-Yechiel z rodziną
 • Weicman Chana
 • Weicman Ester
 • Weicman Karola
 • Weicman Leah
 • Weicman Osher z rodziną
 • Weicman Yaakov z rodziną
 • Weicman Yaakov z rodziną
 • Weil Berel
 • Weil Mindl
 • Weinberg Andzshe
 • Weinberg Berel
 • Weinberg Berish
 • Weinberg Chana (rabbi’s wife)
 • Weinberg Chanale
 • Weinberg Chava
 • Weinberg Chava z rodziną
 • Weinberg Gitl
 • Weinberg Gitl (rabbi’s wife)
 • Weinberg Israel
 • Weinberg Mordechai z rodziną
 • Weinberg Motl z rodziną
 • Weinberg Rabbi Yechiel Yesheihu
 • Weinberg Ratzl (rabbi’s daughter)
 • Weinberg Sarah
 • Weinberg Sheindl z rodziną
 • Weinberg Shifra z rodziną
 • Weinberg Shlomo
 • Weinberg Shlomo
 • Weinberg Shlomo z rodziną
 • Weinberg Sholom Eliezer
 • Weinberg Toiba
 • Weinberg Yitzchak
 • Weinsztadt Eliezer-Leib z rodziną
 • Weinsztadt Ester
 • Weinsztadt Ester z rodziną
 • Weinsztadt Mindl
 • Weinsztadt Tzvi-Shmuel
 • Weinsztadt Yosef
 • Weinsztadt Yosef
 • Weintroib Berel
 • Weintroib Chana
 • Weintroib Chava
 • Weintroib Yedidiah z rodziną
 • Weisberg Aidl
 • Weisberg David
 • Weisberg David
 • Weisberg Feigl
 • Weisberg Feigl
 • Weisberg Fishl
 • Weisberg Henich
 • Weisberg Kalman
 • Weisberg Kalman
 • Weisberg Malka
 • Weisberg Moshe (Max)
 • Weisberg Motl
 • Weisberg Shmuel
 • Weisberg Simcha z rodziną
 • Weisberg Yisrael
 • Weisberg Yisrael
 • Weksler Eliezer-Dov
 • Weksler Shlomo
 • Weksler Yechiel
 • Weksler Yitzhak
 • Werdiger Mordechai-Yosef z rodziną
 • Werdiger Simcha Binum
 • Werdiger Yitzhak-Maier z rodziną
 • Wielickowski - cała rodzina
 • Wielickowski Beila
 • Wielickowski Ester
 • Wielickowski Israel-Yitzhak z rodziną
 • Wielickowski Itshe z rodziną
 • Wielickowski Liba
 • Wielickowski Moshe
 • Wielickowski Shmuel
 • Wielickowski Tzerka
 • Wielickowski Yisheihu
 • Wilner Yosef z rodziną
 • Wilner Zalman-Eliezer i żona
 • Wolberg Betzalel z rodziną
 • Wolberg Hershl z rodziną
 • Wolbromski Chaim
 • Wolbromski Rachel and son
 • Woler Adela
 • Woler Chana
 • Woler Dov-Ber
 • Woler Feigl
 • Woler Genia
 • Woler Hersh-Leib
 • Woler Israel
 • Woler Manie
 • Woler Mordechai
 • Woler Shlomo
 • Woler Tzesha
 • Woler Yehoshe
 • Woler Yehudit
 • Wolfowicz - cała rodzina
 • Wolfowicz Chaim z rodziną
 • Wolfowicz Hershl z rodziną
 • Wolfowicz Israel z rodziną
 • Wolfowicz Mendl z rodziną
 • Wolfsztatd Feigele
 • Wolfsztatd Feitl
 • Wolfsztatd Hersh-Ber
 • Wolfsztatd Mashka
 • Wolfsztatd Perl
 • Wolfsztatd Yehudit
 • Wygnienski Avigdor
 • Wygnienski Avigdor
 • Wygnienski Avraham-Mordechai
 • Wygnienski Chaim
 • Wygnienski Chana
 • Wygnienski Chana
 • Wygnienski Chava
 • Wygnienski Doba
 • Wygnienski Etl
 • Wygnienski Etl
 • Wygnienski Frumet
 • Wygnienski Golda
 • Wygnienski Hendl
 • Wygnienski Hendl
 • Wygnienski Hendl
 • Wygnienski Hendl
 • Wygnienski Hendl
 • Wygnienski Kalman
 • Wygnienski Mordechai
 • Wygnienski Moshe
 • Wygnienski Natan
 • Wygnienski Nuta
 • Wygnienski Rachel
 • Wygnienski Rachel
 • Wygnienski Rachel
 • Wygnienski Rachel
 • Wygnienski Rachel
 • Wygnienski Roni
 • Wygnienski Ruzshe
 • Wygnienski Sarah
 • Wygnienski Sarah
 • Wygnienski Toiba
 • Wygnienski Toiba
 • Wygnienski Wolf
 • Wygnienski Yechiel-David
 • Wygnienski Yechiel-David
 • Wygnienski Yehudah
 • Wygnienski Yudl
 • Wygnienski Zalman
 • Wygnienski Zev
 • Wygodny Yochanan z rodziną
 • Zaionc z rodziną
 • Zaionckowski Beniamin
 • Zaionckowski Chaim Tzvi
 • Zaionckowski Chava
 • Zaionckowski Ester-Chana
 • Zaionckowski Feivl
 • Zaionckowski Gutshe
 • Zaionckowski Hilel
 • Zaionckowski Rushka
 • Zaionckowski Yisachar-Berish
 • Zalberg Mendl
 • Zalcberg Baltshe
 • Zalcberg Ester
 • Zalcberg Hertzka z rodziną
 • Zalcberg Hinda
 • Zalcberg Malka
 • Zalcberg Malka
 • Zalcberg Mindzshe
 • Zalcberg Moshe-Maier
 • Zalcberg Moshe-Shimeon
 • Zalcberg Reizl
 • Zalcberg Rivka
 • Zalcberg Rivka i jej mąż
 • Zalcberg Ruzshka z rodziną
 • Zalcberg Sheindl z rodziną
 • Zalcberg Wolf z rodziną
 • Zalcberg Zacharia z rodziną
 • Zalcman Beniamin and f amily
 • Zeir Boruch z rodziną
 • Zeir David
 • Zelcer Yizrael David z rodziną
 • Zlotnik Leibke z rodziną
 • Zylberszac Shlomo z rodziną
 • Zylbersztein Aharon
 • Zylbersztein Aharon
 • Zylbersztein Avraham
 • Zylbersztein Avraham-Mordechai
 • Zylbersztein Chaya-Sarah
 • Zylbersztein David
 • Zylbersztein Doba
 • Zylbersztein Ester
 • Zylbersztein Ester-Chaya
 • Zylbersztein Feivish
 • Zylbersztein Frania
 • Zylbersztein Matilda
 • Zylbersztein Menachem-Mendl
 • Zylbersztein Miriaml
 • Zylbersztein Mordechai
 • Zylbersztein Moshe z rodziną
 • Zylbersztein Perl
 • Zylbersztein Rachel
 • Zylbersztein Rachel
 • Zylbersztein Rachel-Ruzshe
 • Zylbersztein Rivka
 • Zylbersztein Rivka
 • Zylbersztein Ruzshe
 • Zylbersztein Saltshe
 • Zylbersztein Sarah
 • Zylbersztein Sarah
 • Zylbersztein Shaul
 • Zylbersztein Shraga-Feivel
 • Zylbersztein Shraga-Feivel
 • Zylbersztein Shulamit
 • Zylbersztein Shushna-Reizl
 • Zylbersztein Tema
 • Zylbersztein Toiba
 • Zylbersztein Yantzia
 • Zylbersztein Yozif z rodziną
 • Zysholc Leibush z rodziną
 • Zysholc Nechemia z rodziną
 • Zysholc Reizl
 • Żeliaznik - cała rodzina
 • Żolty - cała rodzina
Więcej w tej kategorii: « Getto Yad Vashem »