cmentarz  Św. Trójcypo kliknięciu, na powiększonym zdjęciu lotniczym widać dokładną lokalizację i oznaczenia poszczególnych mogił


Materiały źródłowe:
rozpoznanie przeprowadzone na terenie cmentarza, fotografie nagrobków:  Michał Gromniak, Marek Godlewski, Rafał Szydłowski,
opracowanie z lat 90' dla pozycji 1 - 64: Barbara Rogulska
fotografia cmentarza:  Łukasz Skrzypczyk 'Skrzypczyk Studio'

Nie udało się określić lokalizacji grobów oznaczonych w tabeli jasnoczerwonym tłem - prawdopodobnie zostały zlikwidowane.

Nr Osoby opis N E fotografia
1 Bellardi, Suwalski, Skąpski, Kwieciński oraz 30 nieznanych powstańców 1863/64 mogiła zbiorowa powstańców, 1865r. 50,64289 20,31561 img
2 Edward Szreniawski weteran powstania 1863r., przeżył 90 lat, zm. 19.03.1928r. 50,64307 20,31438 img
3 Jan Chrząstowski weteran powstania 1863r. 50,64323 20,31521 img
4 Eduard Gimbel, Johann Weber, Josef Leopold Karl, Weisinger, Mateus Mikolajcik Cmentarz Wojenny z I wojny światowej 1914-1915r., 114 żołnierzy, w tym 5 znanych z nazwiska, przynależność armijna żołnierzy podana za publikacją "Cmentarze I Wojny Światowej w województwie kieleckim" (Urszula Oettingen, 1988r., str. 116-117) 50,64301 20,31593 img
5 Henryk Skorupka legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920r., poległ na Wołyniu 50,64284 20,31392 img
6 Józef Stępień policjant poległy 20.06.1920r. w obronie ładu i porządku publicznego 50,64295 20,31475 img
7 Antoni Burzański żołnierz legionów 50,64284 20,31574 img
8 Zygmunt Toczyłowski kadet, poległ w III Powstaniu Śląskim 1921r. 50,64300 20,31436 img
9 Kazimierz Zenkteler „Warwas” drugi dowódca powstania wielkopolskiego 1919r., drugi dowódca III Powstania Śląskiego 1921r., kawaler orderu Virtuti Militari, Orderu Polonia Restituta. Urodzony 24.01.1884r. w Wojnowicach, żył lat 71, zm. 22.01.1955r.; w roku 2001 ekshumowany, prochy pochowano na cmentarzu w Buku     img
10 Żołnierze Wojska Polskiego polegli w II Wojnie Światowej: Józef Bolda, Franciszek Janas, Paweł Kopicki, Zofia Kupska (ofiara bombardowań niemieckich), Milula Gwidon, Feliks Romaniak, Jerzy Trendel, Mieczysław Uchte, Mieczysław Ziółkowski; zmarli w Szpitalu w Jędrzejowie: Piotr Małowaczkij, Stefan Szczygielski, Andrzej Nurundejew 23 żołnierzy WP, w tym 9 znanych z nazwiska 50,64352 20,31455 img
11 mogiła zbiorowa 18 nieznanych żołnierzy WP poległych w II Wojnie Światowej 50,64356 20,31460 img
12 mogiła zbiorowa 13 nieznanych żołnierzy WP poległych w II Wojnie Światowej 50,64360 20,31463 img
13 Marczewski Zygmunt „Gryp”, Marczewska Krystyna, Marczewska Helena, Tykwiński Władysław „Krata”, Tykwińska Irena (zginęła w Oświęcimiu), Bugajny Józef, Bagiński Mieczysław, Zawłocka Józefa, Palimąka Julian Palimąka Józefa, Turska Maria, Gruszczyński Wincenty, Krzysztofik Józef, Krzysztofik Jan mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego 9.06.1943r., na nagrobku dopisana 1 osoba, która zginęła w niemiekim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 50,64339 20,31518 img
14 Edward Szreniawski ofiara terroru hitlerowskiego 19.02.1944r. 50,64267 20,31490 img
15 Franciszek Grad ofiara terroru hitlerowskiego 07.03.1944r.      
16 Bolesław Kondas, Mieczysław Kondas, Tadeusz Kondas ofiary terroru hitlerowskiego 30.03.1943r.
wg opracowania „Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj.kieleckim” (L.Kaczanowski B.Paprocki) - str. 90, tiret trzeci - nazwisko KONDRAS
50,64356 20,31489 img
17 Antoni Smorąg z Cierna lat 32, ppor. Jan Baran ur.15.03.1911, ppor. Bolesław Jaszcza, ur. 8.11.1915r. ofiary terroru hitlerowskiego 07.03.1944r. 50,64248 20,31548 img
18 Edward Blicharski partyzant AK, zginął 30.10.1943r. 50,64231 20,31683 img
19 Leon Kuśmierz „Lolek”, Marian Wiewióra żołnierze AK, ofiary terroru hitlerowskiego, rozstrzelani w Kazinach 19.06.1944r. 50,64239 20,31692 img
20 Stanisław Szczubiał 24 lata, ofiara terroru hitlerowskiego 22.12.1942r. 50,6429 20,31391  
21 Zofia Kubska ofiara bombardowań hitlerowskich 03.09.1939r. 50,64308 20,31412 img
22 Zdzisław Kajderowicz „Ryszard” ur. 1.02.1918r.
Zdzisław Ginter ur. 18.11.1920r.
żołnierze AK, którzy 31.05.1943r. brali udział w zamachu na gestapowca Helmuta Kappa, polegli 13.06.1943r. 50,64263 20,31485 img
23 Władysław Skowronek ofiary terroru hitlerowskiego 06.11.1943r. 50,64319 20,31460 img
24 Stanisław Gajos żołnierz AK, ofiara terroru hitlerowskiego 1944r.      
25 Edward Zakrzewski ofiary terroru hitlerowskiego 1944r. 50,64314 20,31347 img
26 Władysław Jach, Edward Jach, Józef Jach ofiary terroru hitlerowskiego, zginęli 19.06.1944r. w Kazinach 50,64239 20,31690 img
27 Jan Karkocha ofiary terroru hitlerowskiego, zgiął 19.06.1944r. w Kazinach 50,64381 20,31575 img
28 Fryderyk Tadeusz Lech żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944r. 50,64318 20,31370 img
29 Zygmunt Chrząstkowski zginął z rąk okupanta we Lwowie w 1940r. 50,64321 20,31380 img
30 Witold Michałkiewicz kpr. chor., poległ w walkach pod Monte Cassino pod R.S. Lucia 1944r. (tablica pamięci) 50,64239 20,31637 img
31 Eugeniusz Pomorski ofiara terroru hitlerowskiego 1943r. w Równem (tablica pamięci) 50,64314 20,31507 img
32 Ryszard Szczeciński
Kazimierz Julian Szczeciński
plut. podchor. WP Strzelców Podhalańskich, zginął 13.09.1939r.
ppor. rez. 1-go Pułku Piechoty, zginął w 1941r. w Katyniu
50,64344 20,31432 img
33 Kazimierz Majchrzak więzień obozów hitlerowskich, zamordowany 3.05.1945r. 50,64273 20,31481 img
34 Filomena Kajderowicz 1896 - 1965, więźniarka hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück 50,6426 20,31482 img
35 Zdzisław Imbor „Duch” 1909 -1976, mjr rez. WP, inspektor wywiadu AK, odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej 50,64308 20,31442 img
36 Jan Karczewski „Kartek”
Krystyna Karczewska
doc. dr hab. nauk leśnych, oficer wojny 1939r.,
żołnierz AK nauczycielka liceum, działaczka podziemia w okresie okupacji hitlerowskiej
50,64387 20,31406 img
37 Kacper Niemirski "Mir" 1893 -1965, major rez. Komendant Jędrzejowskiego Obwodu BCh, AK 1940-1945, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim i in. 50,64351 20,31364 img
38 Jan Puto „Wrzos”, Kazimiera Puto „Grażyna” żołnierze AK, Jan Puto (1905 -1972) - odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Partyzanckim 50,6423 20,31584 img
39 Edward Karnicki uczestnik walk pod Monte Cassino 50,64376 20,31383 img
40 Alfons Święcicki uczestnik walk w obronie Warszawy w 1939r. 50,64274 20,31586 img
41 Henryk Grabowski żołnierz AK, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych 50,64249 20,31531 img
42 Stefan Jach więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Oświęcim      
43 Szymon Wieliński nauczyciel, jedne z pierwszych harcerzy i instruktorów ZHP w Jędrzejowie, uczestnik walk 1920 roku, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych 50,64244 20,31601 img
44 Ignacy Kwarta 1897-1945, lekarz medycyny, ofiarny doktor biednych, więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 50,64264 20,31487 img
45 Roman Rogulski
Czesław Rogulski
więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych Oświęcim i Oranienburg 1943-1945
więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Oświęcim, zginął w 1943r.
50,6431 20,31387 img
46 Marian Jureczko, Władysław Jureczko więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych 50,64361 20,31468 img
47 Stanisław Adamczyk dyrektor liceum, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych Oświęcim, Buchenwald, Buchenwald-Dora 50,64267 20,31722 img
48_1 Tadeusz Chmielarz, por. AK kwatera grobów żołnierzy Armii Krajowej 50,64297 20,31569 img
48_2 Stanisław i Helena Siemieniec B.Ch. i AK kwatera grobów żołnierzy Armii Krajowej 50,64295 20,31573 img
48_3 Józef Kielian ppor AK kwatera grobów żołnierzy Armii Krajowej 50,64294 20,31578 img
48_4 Marian Jastrzębski "Dąb" AK kwatera grobów żołnierzy Armii Krajowej 50,64291 20,31578 img
48_5 Zdzisław Szyrmer "Gołąb" kwatera grobów żołnierzy Armii Krajowej 50,64286 20,31572 img
48_6 Stanisław Żelaśkiewicz"Sowa" AK kwatera grobów żołnierzy Armii Krajowej 50,64299 20,31562 img
48_7 Zofia Joanna Kukieła ZWZ AK kwatera grobów żołnierzy Armii Krajowej 50,64301 20,31557 img
49 Mateusz Sobolewski uczestnik powstania styczniowego w 1863r. 50,64318 20,3143 img
50 Ryszard Żurawski żołnierz podziemia w okresie okupacji hitlerowskiej, zginął w 05.11.1943r. 50,64313 20,31492 img
51 Zygmunt Bukowski ofiara terroru hitlerowskiego 23.12.1942r. 50,64327 20,31494 img
52 Henryk Zapała "Ryś" żołnierz Szarych Szeregów i AK 50,64331 20,31556 img
53 Ignacy Prusakiewicz ppor WP poległ 25.09.1939r pod Jaworowem koło Lwowa 50,64324 20,31638 img
54 Tekla Dulińska bojowniczka o niepodległość w I i II wojnie światowej, więźniarka hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, ofiarna opiekunka współwięźniarek, zmarła w sierpniu 1945 roku 50,64241 20,31687 img
55 Henryk Fałkowski więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen 50,64233 20,31653 img
56 Władysław Żelazik pilot, uczestnik walk wrześniowych I Armii WP 50,64370 20,31450 img
57 Ks. Tadeusz Faryna ppor. b.p. poległ w obronie władzy ludowej 3.01.1946r. 50,64273 20,31403 img
58 Jan Karbownik zginął w obronie władzy ludowej, 16.06.1946r.      
59 Stanisław Szczerba sierż. MO, poległ w obronie władzy ludowej 7.07.1945r. 50,64218 20,31665 img
60 Zygmunt Bilewicz więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych      
61 Józef Kruk Poseł i Senator RP 50,64377 20,31365 img
62 Franciszek Odrowąż-Pieniążek obywatel ziemski, profesor gimnazjum w Jędrzejowie 50,64332 20,31453 img
63 Rodzina Przypkowskich groby rodziny Przypkowskich 50,64345 20,31344 img
64 Rodzina Przypkowskich groby rodziny Przypkowskich 50,64343 20,31343 img
65 Albin Gabriel Zajączkowski Burmistrz Jędrzejowa, 1926r. 50,64315 20,31411 img
66 Wincenty Górski
Wacław Cmakowski
powstaniec pełniący funkcje lekarza,
1863r. komendant Obwodu AK Busko 1940r.
50,64316 20,31380 img
67 Marian Wrona poległ w walce z UPA w Bieszczadach w 1946r. 50,64358 20,31468 img
68 Władysław Wolk uczestnik walk pod Monte Cassino 50,64397 20,31396 img
69 Stefan Herman uczestnik walk pod Monte Cassino 50,64376 20,31408 img
70 Edward Michalski uczestnik wojny obronnej 1939r., odznaczony Krzyrzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 50,64375 20,31418 img
71 Zygmunt Grabowski więzień hitlerowskiego obozu w Dachau, zginął w 1943r. 50,643 20,31351 img
72 Józef Terczyński uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920r., zmarł 17.12.1931r. 50,64291 20,31389 img
73 Józef Piasecki artysta rzeźbiarz, autor wielu nagrobków na jędrzejowskich cmentarzach 50,64274 20,31797 img
74 Stanisław Pakaszewski Burmistrz Jędrzejowa, 1930r. 50,64254 20,31484 img
75 Ignacy Łaptos uczestnik walk o Berlin 50,64251 20,31511 img
76 Jan Salamonik żołnierz WP - uczestnik walk o Budziszyn, żołnierz AK ps. "Wiewiórka", przez NKWD skazany na karę śmierci zamienioną na karną kompanię, odznaczony Virtuti Militari 50,64237 20,31574 img
77 Jan Rojek uczestnik walk pod Monte Cassino 50,64252 20,31609 img
78 Stanisław Terczyński, Edward Terczyński ofiary hitlerowskiego terroru w lipcu 1943r. 50,64236 20,31689 img
79 Ludwik Jan Duchliński ofiary hitlerowskiego terroru 24.08.1943r. 50,64237 20,31691 img
80 Stefan Jach więzień hitlerowskiego obowu w Oświęcimiu 50,64340 20,31566 img
81 Jan Hajduszkiewicz uczestnik walk na Westerplatte 50,64205 20,31655 img
82 Weronika Matuszewska, Jan Matuszewski żołnierze Batalionów Chłopskich 50,64212 20,31651 img
83 Andrzej Kubicki więzień nr 154206 hitlerowskiego obozu w Oświęciumiu 50,64279 20,31606 img
84 Stanisław Plewa więzień bolszewickiego obowu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie 50,6428 20,31603 img
85 Władysław Zimoch uczestnik walk pod Monte Cassino 50,64385 20,31485 img
86 Stanisław Kościelecki uczestnik walk 1917-1920 50,64388 20,31463 img
87 Bronisław Molenda więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zginął w 1940r. 50,64378 20,31381 img
88 Jan Kurgan żołnierz WiN, uczestnik walk z okupantem radzieckim 50,64338 20,31363 img
89 Szymon Wróblewski długoletni nauczyciel i dyrektor LO 50,64346 20,31382 img
90 Mieczysław Pałyga żołnierz AK 50,64356 20,31436 img
91 Jan Jastrząb Kwiatkowski żołnierz AK 50,64402 20,31426 img
92 Stanisław Błaszczyk ofiara zbrodni niemieckich 50,64384 20,31453 img
93 Jan Kosek ofiara zbrodni niemieckich 50,64232 20,31689 img
94 Kazimierz Worobiec
żołnierz września 1939r, więzień sowieckich łagrów, żołnierz 2 Korpusu Gen.Andersa, uczestnik walk pod Monte Cassino 50,64340 20,31750 img
95 Stanisław Gajerski uczestnik walk pod Monte Cassino 50,64354 20,31689 img
96 Władysław Wroński żołnierz AK ps. 'Czarny', komendant placówki 'Wierna' 50,64384 20,31728 img
Więcej w tej kategorii: « Endstation Cmentarz Bł. W. Kadłubka »